Özel Hekimlik Komisyonu

Özel Sağlık Hizmetleri ve Hekimlik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’nın 20. yılına yaklaşırken nasılda “sağlıkta çökü

Yeni Dönem Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Belirlendi

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 28 Haziran 2022 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğ

İstanbul TTB-HUV Katsayısı Yılın İkinci Yarısı İçin 20.02 Olarak Belirlendi

Değerli Meslektaşımız,Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yılın ikinci yarısında uygulanacak katsayılar güncellenmiştir. Buna g

Özel Hastanelerde “Kısmi Branş” Uygulamasının Kaldırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hiz

“Özel Hastaneler Ücretsiz Oluyor” Gerçekten Öyle Mi?

Basına ve Kamuoyuna SGK’nın, “kısmi anlaşmalı özel hastanelerin” durumuna ilişkin yaptığı 27.05.2022 tarihindeki düzenlemeyle beraber kamuoyuna bilgilendirmesi sonrası bazı medya kuruluşlarının yaptı

Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını 25 Nisan 2022 gün

“TBMM’de Görüşülen Torba Yasa Hekimlerin Vergilendirilmesi İle İlgili Neler Getiriyor” Basın Açıklaması Yapıldı

İstanbul Tabip Odası 12 Nisan 2022 Salı günü saat 13.00’te Cağaloğlu Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda “TBMM’de Görüşülen Torba Yasa

Özel Sağlık Sektöründe Hekimler Nasıl Çalışmalı? Şirket mi (4B)? Çalışan mı (4A)?

İstanbul Tabip Odası’nda 11 Nisan 2022, Pazartesi günü “Özel Sağlık Sektöründe Hekimler Nasıl Çalışmalı? Şirket mi (4B)? Çalışan mı (4A)?” baş

Özel Sektörde Hekim Olmak Kitabı Yayınlandı

Değerli Meslektaşımız,Hekimlerin özel sağlık sektöründe çalışma biçimine ilişkin bir yasal düzenleme daha TBMM’nin gündeminde. Torba yasaya eklenen bir madde ile özel sağlık kurumlarında çalışan hekim

Özel Hekimlikte Çalışma Biçimleri Anketi

Değerli Meslektaşımız,Hekimler özel sağlık sektöründe bordrolu çalışan (4a) ya da şirket-muayenehane sahibi (4b) olarak çalışmaktadır.Özel sağlık sektörü, g

Özel Sağlık Sektöründe Nasıl Çalışmalı? Şirket Kurarak mı? Bordrolu mu?

Değerli Meslektaşımız,Özel sağlık sektöründe çalışan/ çalışmaya başlayacak olan meslektaşlarımız için hazırlanan “Özel Sağlık Sektöründe Nasıl

Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Adı Altında Gündeme Getirilerek, Muayenehane Hekimlerinden Hastalarına İlişkin Sağlık Verilerinin İstenmesi İşleminin Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mesleğini muayenehanesinde serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini kon

2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleş

Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kura

TTB- HUV 2022 Katsayıları Belli Oldu

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgar

Kişisel Veriler Ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirildi. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişil

Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Avrupa Ülkelerinin Uyguladığı Bazı Seyahat Kısıtlamalarının Yarattığı Mağduriyetler Hakkında Girişimde Bulunduk

Uyguladıkları seyahat kısıtlamaları kapsamında, 2 doz Biontech aşısı olunmasını şart koşan Avrupa ülkelerine çeşitli vesilelerle (ders verme, kongre katılımı gibi) seyahat etmek durumunda olan meslekt

TTB ve TEB Arasında “TEBRP Web ve Mobil Uygulamalarının Kullanılmasına Dair Protokol” İmzalandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 23 Haziran 2021 günü TTB’ye üye olan hekimlerin ücretsiz olarak TEBRP veri tabanı kullanabilmesine olanak tanıyan “TEBRP Web ve