Özel Hekimlik Komisyonu

2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleş

Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kura

TTB- HUV 2022 Katsayıları Belli Oldu

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgar

Kişisel Veriler Ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirildi. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişil

Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Avrupa Ülkelerinin Uyguladığı Bazı Seyahat Kısıtlamalarının Yarattığı Mağduriyetler Hakkında Girişimde Bulunduk

Uyguladıkları seyahat kısıtlamaları kapsamında, 2 doz Biontech aşısı olunmasını şart koşan Avrupa ülkelerine çeşitli vesilelerle (ders verme, kongre katılımı gibi) seyahat etmek durumunda olan meslekt

TTB ve TEB Arasında “TEBRP Web ve Mobil Uygulamalarının Kullanılmasına Dair Protokol” İmzalandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 23 Haziran 2021 günü TTB’ye üye olan hekimlerin ücretsiz olarak TEBRP veri tabanı kullanabilmesine olanak tanıyan “TEBRP Web ve

ATS Takip ve Denetimleri Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aşı ve Antiserum Sıcaklık ve Stok Takip Sistemleri’nin (ATS) özel şirketlere ihale edildiğine ilişkin sözlü şikayetler üzerine Halk Sağlığı

TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen “hususi damgalı (yeşil) pasaport” kullanım hakkı kapsamına serbest mesleki faaliyet

Kişisel Sağlık Verileri 4. Ulusal Kongresi (24-25 Ekim 2020) Kitabı

Değerli Meslektaşımız, Kişisel sağlık verileri bireyleri ve hekimleri doğrudan ilgilendirir. Ancak toplum ve hekimlerin kişisel sağlık verilerine yönelik farkındalığı, olması gerekenin çok

VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt Süresi 31 Aralık 2021'e Uzatıldı

Değerli Meslektaşlarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre;Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle V

VERBİS Hakkında Soru ve Yanıtlar

İçindekiler VERBİS nedir? VERBİS ne değildir? VERBİS  ile e-Nabız uygulaması birbiri ile ilişkili midir? VERBİS’e kimler kayıt olmalı? VERBİS kaydı için aracı kullanmak gerek

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Konulu Web Seminer yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) konulu web seminer 5 Mart 2021 Cuma akşamı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Modera

TTB, Muayenehane Hekimlerinin Mali Mevzuatta Yaşadıkları Sorunlara Dair Vergi Denetim Kurulu ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), muayenehane hekimlerinin mali mevzuatta yaşadığı sorunlara ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile 24 Şubat 2021 tarihinde bir topla

Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları Konulu Web Seminer yapıldı

TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları (Denetimler, Cezalar, Yaşanan Sıkıntılar) konulu web seminer 15 Şubat 2021 Pazar

SGK Prim borçlarının yapılandırılması hk.

Değerli Meslektaşımız,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilen yazı ile; meslek ö

TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, telekomünikasyon sistemleriyle iletilmiş hasta verilerini, belgeleri ve diğer bilgileri temel alan; müdahaleler, tanılar, tedaviye ilişkin kara

İstanbul TTB –HUV 2021 Katsayısı 10.70 Olarak Belirlendi

TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi’ne göre; İstanbul TTB-HUV 2021 katsayısı : 10,70 Yalova TTB-HUV 2021&n

2021 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi

Ülkemiz genelinde, özel sağlık hizmetlerinin 2021 yılı ücretlerinin hesabında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 9 Aralık 2020’de çevrimiçi gerçekle

Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılaması ile İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne Yazı Gönderildi

Aşılama konusuyla ilgili üyelerimizden gelen talepler, İstanbul’daki salgının yükü, hekim sayısı ve hekimlerin heterojen dağılımı göz önüne alınarak kamu hastaneler