Prof. Dr. Nergis ERDOĞAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Prof. Dr. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD Öğretim Üyesi. Romatoloji Uzmanı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2008). İTO Onur Kurulu Üyesi (2008-2018). Klinik Gelişim Yayın Kurulu Üyesi. İTO Kadın Komisyonu Üyesi.

Prof. Dr. Lütfi TELCİ

Prof. Dr. Lütfi TELCİ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1974 yılı mezunu. Prof. Dr. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Emekli Öğretim Üyesi. Serbest Hekim. İTO Onur Kurulu Üyesi (2016-2018).


Dr. Yavuz Ceylan

Dr. Yavuz Ceylan

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1972 yılı mezunu. Bakırköy Doğumevi EAH Eski Klinik Şefi. Serbest Hekim. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Üroloji Derneği, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile Türk Tıp Tarihi Kurumu Üyesi. İTO UEÇG Üyesi. İTO Onur Kurulu Üyesi (2012-2018).

Doç. Dr. Gökhan Ersoy

Doç. Dr. Gökhan Ersoy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1992 yılı mezunu. Doç. Dr. Patoloji ve Adli Tıp uzmanı. İstanbul Üniversitesi Adlı Tıp Enstitüsü. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. İTO Onur Kurulu Üyesi (2016-2018).
Dr. Selma Okkaoğlu Mutlu

Dr. Selma Okkaoğlu Mutlu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991 yılı mezunu. Pratisyen Hekim. İTO Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi. İTO Onur Kurulu Üyesi (2016-2018).