Dr. Nergis ERDOĞAN

1977 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Profesör. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD. Başkanı. Romatoloji Uzmanı. 2006-2008 İTO Yönetim Kurulu Üyesi. 2008-2010 Onur Kurulu Üyesi. Klinik Gelişim Yayın Kurulu Üyesi. Kadın Komisyonu Üyesi.

Dr. Lütfi TELCİ

1974 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Profesör. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı. Yoğun Bakım Bilim Başkanı.


Dr. Yavuz Ceylan

İstanbul Tıp Fakültesi 1972 yılı mezunu. Eski Bakırköy Doğumevi Klinik Şefi. Halen serbest hekimlik yapmaktadır. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Üroloji Derneği,Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesidir. Halen UEÇG Üyesidir.

Dr. Gökhan Ersoy

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1992 yılı mezunu. Doç. Dr. Patoloji ve Adli Tıp Uzmanı. İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü'nde görevli. Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri.
Dr. Selma Okkaoğlu Mutlu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991 yılı mezunu.Pratisyen Hekim. Zeytinburnu Toplum Sağlığı Merkezinde görevli. İTO Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitim Koordinatörü. Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı.