Dr. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Kardiyolojisi – Çocuk Romatolojisi Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. İstanbul Tıp Fak. Yön. Kur. Üyesi (1998-2001). İstanbul Tıp Fak. Dekan Yrd. (2006-2009). İstanbul Tıp Fak. Senatörlüğü (2012). İstanbul Tıp Fak. Etik Kurul Üyesi. İTO İstanbul Tıp Fak. Temsilcisi. TTB Merkez Delegesi (2014-2016).

Dr. SONAY ÖZDEMİR

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 yılı mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2014-2016).


Dr.Atıl YÜKSEL

.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1976 yılı mezunu. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji Bilim Dalı. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Başkanı (2004-2005), Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İst. Şb. Başkanı (2011-2012). Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İst. Şb. YK Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2012-2014).