Denetleme Kurulu Üyeleri [2024-2026]

PROF. DR. KAYHAN ÇETİN ATASOY

PROF. DR. KAYHAN ÇETİN ATASOY

Radyoloji Uzmanı. Koç Üni. Tıp Fak. Radyoloji ABD. Hacettepe Üni. 1991 mezunu. Prof. Dr., AÜ. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı (2008-2011). TTB Denetleme Kurulu Üyesi (2012-2014). Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2014-2016). TTB Merkez Konsey Delegesi (2018-2020). Türk Toraks Radyolojisi Derneği’nde Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ve Başkanlığı yaptı.

DR. MERVE YILDIRIM

DR. MERVE YILDIRIM

Acil Tıp Uzmanı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 mezunu. Kanuni Sultan Süleyman EAH. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Üyesi.

PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR

PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1986 mezunu. Profesör. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. İstanbul Tabip Odası YK Üyesi (2006-2008). TTB Merkez Delegesi (2008-2010). Klinik Gelişim Dergisi Editörü. Çocuk Romatoloji Derneği Başkanı. Türkan Saylan Tıp Bilim Ödülü (2020).