Dr. Nazmi ALGAN

Dr. Nazmi ALGAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. İşyeri Hekimi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2010), TTB Merkez Delegesi (2000 - 2004). İTO İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi.

Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU

Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1983 yılı mezunu. Fizyoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2001, 2008-2010).


Prof. Dr.Atıl YÜKSEL

.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1976 yılı mezunu. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji Bilim Dalı. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Başkanı (2004-2005), Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İst. Şb. Başkanı (2011-2012). Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İst. Şb. YK Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2012-2014).