Sağlık Hukuku

“Aracılık Yasağı”na Aykırı Olan Online Hekim Görüşmesi Satışına Hapis Cezası

2020 yılı Kasım ayında, online alışveriş platformu üzerinden, hekim görüşmesi satışı yapmak isteyen ancak gelen haklı tepkiler üzerine bu satışı gerçekleştiremeyen Migros hakkında yaptığımız şikayet sonucu, ilgili departman yöneticisi hakkında “aracılık suçuna teşebbüs” suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası verilmiştir.

Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kurallardan birisi de Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüdür. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, VERBİS’e kayıt süresinin 31.12.2021 tarihinde kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kişisel Veriler Ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirildi. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılıyorlar. 6698 sayılı Kanun, veri sorumluları için bir dizi yükümlülük getiriyor. Bunlardan birisi de Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüdür.

Hekime Yönelik Şiddete 7,5 Yıl Hapis Cezası

Dr. Hasan Cabbar’ın beyin kanaması geçirmesine ve vücudunda kemik kırıkları oluşmasına yol açan saldırgan, 7,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Dair Bilgilendirme

30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile 24.12.2010 tarihli olanı yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni Yönetmelik 30 madde, ihtar puanı cetveli ve eklerinden oluşmaktadır.

Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı ve Danıştay Kararlarına İlişkin Bilgi Notu

Danıştay 10. Dairesi’nin üniversite öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrasında mesleklerini serbest olarak icra etme haklarına yönelik kararları Hukuk Büromuzla paylaşılmış ve bu kararlara ilişkin sorular gelmiştir.

Kişisel Veriler ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Soru-Cevap

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiştir. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılmaktadır. Muayenehane, müessese, laboratuvar gibi ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşu sahibi hekimler de veri sorumlusu kabul edilmektedir.

Emekli Hekim Aylıklarına Yansıtılacak "İlave Ödemeler"deki Mağduriyetler Giderilmelidir

Emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılacak “ilave ödemeler” konusunda hekimler arasında haklı olmayan ayrımlar yaratılmış, kimi meslektaşlarımız mağdur edilmiştir.