Sağlık Hukuku

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 6 Nisan Değişikliği

6 Nisan 2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmi Gazete’de, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Düzenleme dokuz maddeden oluşuyor. Ancak bu maddeler içinden özellikle ikisi öne çıkıyor.

Hekimlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunmaya Devam Ediyoruz

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nca üye hekimlere hukuki danışmanlık hizmeti, 2002 yılından bu yana sürdürülmektedir.

Hekime Şiddet Cezasız Kalmadı

Mahkeme sanıklar hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan ayrı ayrı 15 ay hapis cezası ile “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ayrı ayrı 13.680-TL adli para cezası verdi. Ayrıca sanıkların atılı suçlardan pişmanlık duymadıkları kanaatine varılarak takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu

7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

Haklılığımız Tescil Edildi! Sağlıkta Şiddeti Protesto Etmek Suç Değildir!

Hatırlanacağı gibi, 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında katledilen Kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak ve sağlıkta şiddeti protesto etmek için, 7 Temmuz’da İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla, pek çok sağlık meslek örgütünün katılımıyla, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Sağlık Müdürlüğü önüne bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmelikler Bir Kez Daha Değişti

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Mahkemeden Nöbet Ücretleriyle İlgili Emsal Karar: Öğretim Üyesi Uzman Hekimlere Nöbet Ücreti Ödenmeli

İstanbul Tabip Odası'na yapılan başvurular ile kimi üniversitelerde nöbet görevi verilen öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenmediği gerekçesiyle nöbet ücretlerinin ödenmediği öğrenilmiştir.