Sağlık Hukuku

Hekime Yönelik Şiddete 7,5 Yıl Hapis Cezası

Dr. Hasan Cabbar’ın beyin kanaması geçirmesine ve vücudunda kemik kırıkları oluşmasına yol açan saldırgan, 7,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Dair Bilgilendirme

30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile 24.12.2010 tarihli olanı yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni Yönetmelik 30 madde, ihtar puanı cetveli ve eklerinden oluşmaktadır.

Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı ve Danıştay Kararlarına İlişkin Bilgi Notu

Danıştay 10. Dairesi’nin üniversite öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrasında mesleklerini serbest olarak icra etme haklarına yönelik kararları Hukuk Büromuzla paylaşılmış ve bu kararlara ilişkin sorular gelmiştir.

Kişisel Veriler ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Soru-Cevap

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiştir. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılmaktadır. Muayenehane, müessese, laboratuvar gibi ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşu sahibi hekimler de veri sorumlusu kabul edilmektedir.

Emekli Hekim Aylıklarına Yansıtılacak "İlave Ödemeler"deki Mağduriyetler Giderilmelidir

Emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılacak “ilave ödemeler” konusunda hekimler arasında haklı olmayan ayrımlar yaratılmış, kimi meslektaşlarımız mağdur edilmiştir.

SGK’nın 2020/12 Sayılı Genelgesi İş Kazası Bildirim Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19’un pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği belirtilerek ve 5510 sayılı Kanun’un 15. maddesindeki “sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir”

Covid19 pandemi günlerinde iş kazası ve meslek hastalıkları rehberi

Sağlık çalışanları Covid-19 ile en ön saflarda mücadele etmektedir. Buna bağlı olarak ülkemizde de sağlık Bakanlığı verilerine göre 7428 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. Yapılan iş nedeniyle oluşan hastalık ister meslek hastalığı isterse iş kazası olarak kabul edilsin bildirimi zorunludur.

Hekime Hakaret Eden Saldırgana Hapis Cezası Verildi

Gözüne yabancı cisim kaçan bir hastayı, göz kliniğindeki cihazın arızalı olması nedeniyle başka bir merkeze yönlendirmek isteyen hekime, hakaret ve küfür eden saldırgan cezalandırıldı.