Sağlık Hukuku

Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumunun Usul ve Esasları Yayınlandı

Meslek kuruluşuna yapılan başvurular ile, İstanbul’da kimi hastanelerde hekimlerin normal mesai ve nöbet saatleri dışında, mesai dışı çalışmaya zorlandığı, ayrıca mesai dışı verilecek sağlık hizmetlerinde asistan hekimlerin görevlendirilmek istendiği ve bu hususun bir dayatmaya dönüştüğü öğrenilmiştir.

Ek Ödeme Yönetmeliği-Beyaz Reform (Mu)?

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının aylardır beklediği “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”, 12.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Hakkında Bilgi Notu

Bilindiği gibi, hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı 2021 yılı Aralık ayında, Meclis İçtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmiştir.

“Aracılık Yasağı”na Aykırı Olan Online Hekim Görüşmesi Satışına Hapis Cezası

2020 yılı Kasım ayında, online alışveriş platformu üzerinden, hekim görüşmesi satışı yapmak isteyen ancak gelen haklı tepkiler üzerine bu satışı gerçekleştiremeyen Migros hakkında yaptığımız şikayet sonucu, ilgili departman yöneticisi hakkında “aracılık suçuna teşebbüs” suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası verilmiştir.

Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kurallardan birisi de Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüdür. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, VERBİS’e kayıt süresinin 31.12.2021 tarihinde kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kişisel Veriler Ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirildi. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılıyorlar. 6698 sayılı Kanun, veri sorumluları için bir dizi yükümlülük getiriyor. Bunlardan birisi de Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüdür.

Hekime Yönelik Şiddete 7,5 Yıl Hapis Cezası

Dr. Hasan Cabbar’ın beyin kanaması geçirmesine ve vücudunda kemik kırıkları oluşmasına yol açan saldırgan, 7,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Dair Bilgilendirme

30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile 24.12.2010 tarihli olanı yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni Yönetmelik 30 madde, ihtar puanı cetveli ve eklerinden oluşmaktadır.