Sağlık Hukuku

7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu

7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

Haklılığımız Tescil Edildi! Sağlıkta Şiddeti Protesto Etmek Suç Değildir!

Hatırlanacağı gibi, 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında katledilen Kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak ve sağlıkta şiddeti protesto etmek için, 7 Temmuz’da İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla, pek çok sağlık meslek örgütünün katılımıyla, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Sağlık Müdürlüğü önüne bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmelikler Bir Kez Daha Değişti

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Mahkemeden Nöbet Ücretleriyle İlgili Emsal Karar: Öğretim Üyesi Uzman Hekimlere Nöbet Ücreti Ödenmeli

İstanbul Tabip Odası'na yapılan başvurular ile kimi üniversitelerde nöbet görevi verilen öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenmediği gerekçesiyle nöbet ücretlerinin ödenmediği öğrenilmiştir.

İş Bırakma Eylemleri Nedeniyle Verilen İhtar Puanı Cezasına Anayasa Mahkemesi’nden İhlal Kararı

Hatırlanacağı üzere, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015 günü, hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiş, Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinin ardından, Türk Tabipleri Birliği tarafından

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren 7 Ocak Yönetmelik Değişikliklerinin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler de -tıpkı 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi- muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında yapabilmelerinin önüne haksız kısıtlamalar getirdi.

Hukuksuzluğa Karşı Hukuk Mücadelemizi Kazandık!

Meslek kuruluşunun iş bırakma kararına uyduğu için ceza verilen bir hekim adına açtığımız davada, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce disiplin cezasının, örgütlenme hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varıldı.