Sanat Komisyonu

Kuruluş Amacı Ve Çalışma Prensipleri

- Komisyonun adı ‘SANAT KOMİSYONU’ dur.

- Sanatla ilgili tüm alanlarda uğraşısı olan hekim ve tıp fakültesi öğrencilerini kapsar.

- Sanatın her alanında emek veren, eser ortaya çıkaran hekim ve tıp fakültesi öğrencilerinin çalışmalarını desteklemek, duyurmak ve örnek alınmasını sağlamak amacına yönelik çalışmalar yapar

- İstanbul Tabip Odası olanakları çerçevesinde sanatla ilgili alanlarda komisyon üyeleri arasında iletişim, teknik destek ve diğer dayanışma olanaklarını sağlamaya yönelik çalışır.

- Komisyon, İstanbul Tabip Odasına sanat alanında danışma hizmeti vermesinin yanı sıra üyelerinin sağlık camiasında ve toplum genelinde tanınması, paylaşılması ve duyurulmasına yönelik platform görevi üstlenir. Bu amaçla her yıl Tıp bayramı etkinlikleri içinde sanatçı yönüyle öne çıkan ve örnek oluşturan hekimlerin ödüllendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

- Oluşturulan mail grubu ve İstanbul Tabip Odası’nın iletişim kanallarını kullanarak hekimlerin sanatsal etkinliklerini duyurur.

- Çalışmaları organize etmek amacıyla sanat komisyonu üyeleri arasından en az 5 kişiden oluşan ‘Sanat Komisyonu Yürütme Kurulu’ oluşturulur. Bu kurul her İTO seçim dönemi sonrasında yenilenir.

- Sanat Komisyonu Yürütme Kurulu toplantıları tüm üyelerinin katılımına açıktır. Kurul gerek gördüğünde ya da kurula gelecek öneriler doğrultusunda komisyon üyelerinin katılacağı genel toplantılar düzenler.

Moderatör

Dr. Mehmet Uhri