Yönetim Kurulu Üyeleri [2024-2026]

PROF. DR. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

PROF. DR. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

BAŞKAN

Çukurova Üni. Tıp Fak. 1988 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı. Prof. Dr. Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2004-2008). İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi (2016-2018). İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2020). İTO Genel Sekreteri (2020-2022). TTB Merkez Delegesi (2022-2024).

DR. ERTUĞRUL ORUÇ

DR. ERTUĞRUL ORUÇ

GENEL SEKRETER

Pamukkale Üni. Tıp Fak. 2010 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Tuzla Devlet Hastanesi. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Üyesi. İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2018-2020). İTO Genel Sekreteri (2022-2024).

DR. HACER AYŞEN YAVRU

DR. HACER AYŞEN YAVRU

SAYMAN ÜYE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1985 yılı mezunu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi. İstanbul Tıp Fak. Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2018). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi (2017-2022). İTO YK Üyesi (2022-2024).

DR. EMRAH KIRIMLI

DR. EMRAH KIRIMLI

VEZNEDAR ÜYE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1997 mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi). Ümraniye Merkez ASM. İTO Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı.

DR. YASEMİN DEMİRCİ

DR. YASEMİN DEMİRCİ

ÜYE

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008 yılı mezunu. Kardiyoloji Uzmanı. Koç Üniversitesi Hastanesi. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Üyesi. Hekim Sözü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

DR. OKAN TOYGAR

DR. OKAN TOYGAR

ÜYE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 yılı mezunu. Prof. Dr. Bahçeşehir Üni. Tıp Fak. Göz Hast AD. TTB Merkez Delegesi (2020-2022). İTO Temsilciler Kurulu Üyesi (2018-2020). Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2004-2008). Hekim Sözü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.

DR. FİKRET AYDIN

DR. FİKRET AYDIN

ÜYE

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimi. Muş Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2016-2018). Bitlis Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2020-2022). TTB Merkez Delegesi (2014-2020). İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi.


DR. NERGİS ERDOĞAN BAŞKAN
DR. ERTUĞRUL ORUÇ GENEL SEKRETER
DR. ESİN TUNCAY
DR. HACER AYŞEN YAVRU
DR. TAMER YAZAR
DR. CEGERĞUN POLAT
DR. SAFFET ERCAN
DR. PINAR MUALLA SAİP BAŞKAN
DR. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU GENEL SEKRETER
DR. RUKİYE NURTEN ÖMEROĞLU
DR. GÜRAY KILIÇ
DR. OSMAN ÖZTÜRK
DR. MURAT EKMEZ
DR. RECEP KOÇ
DR. PINAR MUALLA SAİP BAŞKAN
DR. OSMAN ÖZTÜRK GENEL SEKRETER
DR. RUKİYE NURTEN ÖMEROĞLU
DR. GÜRAY KILIÇ
DR. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU
DR. MURAT EKMEZ
DR. RECEP KOÇ
DR. İSMAİL SELÇUK EREZ BAŞKAN
DR. SAMET MENGÜÇ GENEL SEKRETER
DR. MELAHAT CENGİZ
DR. İNCİLAY ERDOĞAN
DR. HAYDAR DURAK
DR. MUZAFFER BAŞAK
DR. HAKKAN HEKİMOĞLU
DR. İSMAİL SELÇUK EREZ BAŞKAN
DR. SAMET MENGÜÇ GENEL SEKRETER
DR. ÜMİT ŞEN
DR. İNCİLAY ERDOĞAN
DR. ZEHRA DİLEK KANMAZ
DR. EYÜP OZAN TORAMAN
DR. HAKKAN HEKİMOĞLU
DR. M. TANER GÖREN BAŞKAN
DR. ALİ ÇERKEZOĞLU GENEL SEKRETER
DR. M. FETHİ BOZÇALI
DR. ALİ ÖZYURT
DR. EMEL ATİK
DR. FERAY KAYA
DR. ÜMİT ŞEN
DR. M. TANER GÖREN BAŞKAN
DR. ALİ ÇERKEZOLU GENEL SEKRETER
DR. HASAN OĞAN
DR. LALE TIRTIL
DR. FETHİ BOZÇALI
DR. SÜHEYLA AĞKOÇ
DR. ALİ ÖZYURT
DR. ÖZDEMİR AKTAN BAŞKAN
DR. HÜSEYİN DEMİRDİZEN GENEL SEKRETER
DR. HASAN OĞAN
DR. ALİ KÜÇÜK
DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU
DR. AYŞEGÜL BİLEN
DR. NAZMİ ALGAN
DR. ÖZDEMİR  AKTAN BAŞKAN
DR. HÜSEYİN DEMİRDİZEN GENEL SEKRETER
DR. NAZMİ ALGAN
DR. NERGİS ERDOĞAN
DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR
DR. AYŞEGÜL BİLEN
DR. ALİ KÜÇÜK
DR. GENÇAY GÜRSOY BAŞKAN
DR. ALİ ÇERKEZOĞLU GENEL SEKRETER
DR. GÜRAY KILIÇ
DR. YUNUS SÖYLET
DR. HASAN OĞAN
DR. NİLÜFER AYKAÇ KONGAR
DR. NACİYE DEMİREL
DR. GENÇAY GÜRSOY BAŞKAN
DR. R. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GENEL SEKRETER
DR. ALİ ÇERKEZOĞLU
DR. HURİ  ÖZDOĞAN
DR. HASAN OĞAN
DR. GÜRAY KILIÇ

Yönetim Kurulu Kararları

Çalışma Raporları

Mali Raporlar