Yönetim Kurulu Üyeleri [2022-2024]

PROF. DR. NERGİS ERDOĞAN

PROF. DR. NERGİS ERDOĞAN

BAŞKAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Prof. Dr. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD. Emekli Öğretim Üyesi. Romatoloji Uzmanı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2008). İTO Onur Kurulu Üyesi (2008-2018). Klinik Gelişim Yayın Kurulu Üyesi. İTO Kadın Komisyonu Üyesi.

DR. ERTUĞRUL ORUÇ

DR. ERTUĞRUL ORUÇ

GENEL SEKRETER

Pamukkale Üni. Tıp Fak. 2010 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Tuzla Devlet Hastanesi. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Üyesi. İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2018-2020).

DR. HACER AYŞEN YAVRU

DR. HACER AYŞEN YAVRU

SAYMAN ÜYE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1985 yılı mezunu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi. İstanbul Tıp Fak. Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2018). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi (2017-2022). İstanbul Tıp Fak. İTO temsilcisi.

DR. CEGERĞUN POLAT

DR. CEGERĞUN POLAT

VEZNEDAR ÜYE

Çukurova Üni. Tıp Fak. 2000 yılı mezunu. Kardiyoloji Uzmanı. Özel Memorial Şişli Hastanesi. TTB Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2010-Halen). Diyarbakır Tabip Odası YK üyeliği (2014-2016) TTB Büyük Kongre Delegesi (2010-2020) İTO Sağlık Politikaları Komisyon Üyesi.

DOÇ. DR. ESİN TUNCAY

DOÇ. DR. ESİN TUNCAY

ÜYE

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1980 yılı mezunu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı. Doç Dr.Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi’nden emekli. TTB Merkez Delegasyon üyesi (2019-2022). İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı.

DOÇ. DR. TAMER YAZAR

DOÇ. DR. TAMER YAZAR

ÜYE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1999 yılı mezunu. Nöroloji Uzmanı. Doç. Dr. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi. İTO Tıp Öğrencileri Komisyonu üyesi (1996-1999). İTO Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane Temsilcisi. Türk Nöroloji Derneği Üyesi.

DR. SAFFET ERCAN

DR. SAFFET ERCAN

ÜYE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1998 mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı. Küçükçekmece Atatürk ASM. İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi (2000-2003). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi (2005-2008). İTO İlçe temsilcisi ve Aile Hekimleri Komisyonu Eş başkanı.

Yönetim Kurulu Kararları

Çalışma Raporları

Mali Raporlar