Panel - Forum: Serbest Meslek Hakkı, Mesleki Bağımsızlık

18 Aralık 2022, Pazar Saat: 10:00 1058

Etkinlik Başladı

Değerli Meslektaşımız,


Hekimlik mesleğinin en temel ilişkisi, hekim ile hasta arasındadır. Asırlardır süre gelen bu ilişki, sağlık hizmetinin gelişimine bağlı olarak farklı kurumsal yapılar içinde de devam etmektedir. Hekim doğrudan ya da sağlık kurumları bünyesinde, hastaları ile daima bu temel ilişki üzerinden mesleğini sürdürmüştür. Bu güne dek var olan ve var olacak olan bu ilişkinin düzeyini ise her zaman, her koşulda hekimin mesleki bağımsızlığı belirler.

Son yıllarda hekimlik mesleğine ve hekimlere yönelik bir takım tutum ve davranışlar mesleki bağımsızlığın, hekimlerin serbest meslek hakkının ve çalışma hakkının tartışılmasını kaçınılmaz kılmıştır.

Bu nedenle hekimlerin mesleki bağımsızlığını çok yönlü tartışmak ve yaşananları değerlendirmek adına “SERBEST MESLEK HAKKI, MESLEKİ BAĞIMSIZLIK” toplantısı organize edilmiştir.

18 Aralık 2022 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda Panel/Forum tarzında gerçekleşecek, programı aşağıda yer alan toplantımıza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 


Prof. Dr. Nergis ERDOĞAN
İstanbul Tabip Odası Başkanı

Program için Tıklayın