Bakanlığın Aile Hekimliği İnadı Kırılacak Mı?


  • Ağustos 25, 2010
  • 2288

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, birinci basamağı "her ne pahasına olursa olsun" özelleştirebilmek amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük kazanımlarından biri olan Sağlık Ocaklarını kapatmak ve Aile Hekimliği sistemine geçme kararı almıştı.

Geçtiğimiz yıllarda 33 ilde, aynı Menderes hükümetinin 1950'lerde Halkevleri'ni ve sonra Köy Enstitüleri'ni kapattığı gibi Sağlık Ocakları'nı kapatan Bakanlık, bu illerde Aile Hekimliği'ne geçmişti.

Bizler bu uygulamanın yanlışılığı bir yana Türkiye şartlarına uymayacağını ve oldukça pahalı ve işlevsiz olan bu modelin başarıya ulaşma şansının olmadığını defalarca dile getirdik. Sonuçta Hükümetin Sağlık Ocaklarını kapattığıyla kalacağını, Aile Hekimliğine de geçemeyeceğini ve kamu kaynaklarını böylece bir kez daha peşkeş çekeceğini söyledik.


İşte bugün gelinen nokta sistemin nasıl tıkandığını açıkça ortaya koydu: Önce hastanelere gidebilmek için aile hekimi ya da sağlık ocağı onayı gerektiren sevk zinciri uygulaması süresiz olarak ertelendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık harcamalarında 3,3 milyar lira tasarruf hedefiyle 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimliğinin uygulandığı 33 ilde sevk zincirine geçme kararı almıştı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu yıl 32 milyarı bulacak astronomik sağlık giderlerinin önüne geçebilmek için sevk zinciri uygulamasını zorunlu görüyor. Ayaktan tedavilerin yüzde 60'ının birinci basamak sağlık kuruluşlarında tedavi edilebilir nitelikte olduğunu vurgulayan kurum, bu hastaların üniversite ya da devlet hastanelerine gitmelerinin ek maliyet getireceğini belirtti.

Bilindiği gibi Bakanlık daha önce 1 Kasım 2008'de Bayburt, Isparta, Gümüşhane ve Denizli'de uygulamaya koymuştu. Daha ilk günden tam bir fiyaskoyla sonuçlanan uygulamayı önce bir süre erteleyen Bakanlık, şimdi süresiz olarak ertelemiştir.

Bütün bunların üstüne son günlerde basına Aile Hekimliği uygulamasının, tasarruf tedbirleri nedeniyle 33 ille sınırlandırılacağı haberleri düşmüştür. Bakanlık yetkilileri bu konuda bir açıklama yapmamakta, sessiz kalmayı sürdürmektedir. Şimdi Bakanlığın inadını sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusudur. Acaba Hükümet sonunda gerçekleri görüp bu 33 ilde yeniden Sağlık Ocakları'nı açacak mı, yoksa sırf inat olsun diye bu 33 ilde Aile Hekimliği "oynamaya" devam edecek mi?


Bu HABERİ Paylaş!