İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DANIŞTAY DURDURDU


  • Ağustos 25, 2010
  • 2085

Türk Tabipleri Birliği, Çalışma Bakanlığı'nın özel hukuk tüzel kişilerine işyeri hekimliği eğitimi verme konusunda yetki vermesi üzerine bu işlem ve işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükmünün iptali için Danıştay’da dava açtı.

Türk Tabipleri Birliği’nin üniversitelerle 20 yılı aşkın süredir verdiği eğitimler varken ve üstelik bu alanda karşılanamayan bir ihtiyaç da olmadığı halde Çalışma Bakanlığı tıp eğitiminin özelleştirilip, ticarileştirilmesi için özel bir ısrar göstermiştir.  Kısa süre içinde yapılan uygulamalardan görüldüğü üzere, bu yaklaşım eğitimi amacından saptırmış ve bir kısım özel kuruluşların para kazanmasının aracına dönüştürülmüştür.
Danıştay 10. Daire tarafından 15.3.2010 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda, açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanmasıyla telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceği tespit edilen dava konusu işlemler ile dayanak Yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kararla, şirketler, vakıflar ve benzeri kuruluşların Çalışma Bakanlığı'ndan yetki alarak işyeri hekimliği eğitimi vermesi durdurulmuştur .

Karar için...


Bu HABERİ Paylaş!