İşyeri Hekimliği Yönetmeliği'nin Yürütmesi Durduruldu


  • Ağustos 25, 2010
  • 2420

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15.8.2009 tarihinde yürürlüğe konulan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in bir kısım hükümlerinin hukuka aykırı olması sebebiyle iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan davada;

Sağlık Bakanlığı'ndan ve Çalışma Bakanlığı'ndan bir takım hususların sorulması ile davalı Çalışma Bakanlığı'nın davaya yanıtlarını sunmasına; ara kararı yanıtlarının alınması ve davalının davaya yanıtlarını vermesine kadar dava konusu Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Bu kararla,

-      İşçi sağlığı hizmetlerinin en iyi verileceği yerin işyerleri olmasına karşın, sağlık birimi oluşturması zorunlu işyerleri oldukça daraltılarak, işçi sağlığının korunması yerine işverenlerin yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla koruyucu işçi sağlığı hizmetlerinin verileceği ana birimler olarak kurgulanan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin, işverenler dışındaki ticari kuruluşlar tarafından da açılmasına olanak tanıyan, ortak sağlık biriminde hizmet verecek işyeri hekimi ile işveren arasında bir sözleşme yapılmasını sağlamayan, bu birimlerin hizmet ve personel standartlarını belirlemeyen düzenlemelerinin,

-      İşyeri hekimliğinin nitelikli olarak sunulmasını engelleyecek düzenlemeleri ile işyeri hekimi görevlendirmelerinde tabip odasına yetki vermeyen düzenlemelerinin,

-      İşyeri hekimine gerçek bir yetki tanımayan, mesleki bağımsızlığını sözde tanıyan ve iş güvencesine ilişkin herhangi bir hükme yer vermeyen düzenlemelerinin,

-      İşyeri hekimliği eğitimlerini içeriği belirsiz biçimde çerçevelendirip bu konuda ‘özel dersaneleri’ bile eğitim verebilir hale getiren düzenlemelerinin,

-      15.8.2009 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bütün işyeri hekimliği sertifikalarının geçerli, 16.12.2003 tarihinden sonra Türk Tabipleri Birliği ve yükseköğretim kurumlarının işbirliği ile verilen işyeri hekimliği sertifikalarının ise geçersiz kabul edilmesine ilişkin düzenlemelerinin ve ayrıntısını aşağıdaki linkte görebileceğiniz diğer maddelerin yürütmesi durdurulmuştur.

Dava konusu edilen yönetmelik hükümleri için...


Bu HABERİ Paylaş!