İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Aile Hekimliği Sürecini Tüm Taraflarla Tartışmaya Başlıyor


  • Ağustos 27, 2010
  • 2228

Aile Hekimliği sürecinin tartışıldığı toplantı 17 haziran 2010'da İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı.

Toplantıya Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Fethi Bozçalı ve Hukuk Bürosu'ndan Av. Meriç Eyüboğlu katıldı. Yaklaşık 200 hekimin katıldığı toplantıda Aile Hekimliği Uygulamasının Ekim ayında İstanbul'da başlatılacağı, başta birinci basamak hekimlerinin ve bu süreçten etkilenen diğer hekimlerin dayatılan AH sisteminden kaygılı oldukları dile getirildi. Oldukça sıcak geçen toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Değişik birimlerde çalışan hekimlerin eleştiri, katkı ve önerileri toplantıya oldukça zenginlik kattı. İTO YK, AH sürecini ana gündem maddesi olarak belirlediği, hekimlere ve TTB'ye rağmen hekimlere dayatılan bu sürece ilişkin görüşlerini anlatan bir yazının yayınlandığı, broşür halinde tüm birinci basamak hekimlerine gönderileceği, ilçe grup başkanlıklarında toplantılar yapıldığı, yayınlanan yönetmelik ile ilgili yasal incelemenin başlatıldığı, kamuoyuna yönelik basın açıklaması yapacakları ve süreci aktif izleyip üyelerinin olası hak kayıplarına karşı her türlü destek ve dayanışmayı gösterecekleri bilgisi verildi. Toplantıdaki katılımcıların coşkulu duruşları ve meslek odalarına olan ilgileri Yönetim Kurulu'na güç verdi. Toplantıdaki görüşleri içeren ayrıntılı rapor sizlere iletilecektir.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!