15 Temmuzda Başlayacak Aile Hekimliği Seçme Ve Yerleştirme Öncesi Aile Hekimliği Forumu Gerçekleştirildi


  • Ağustos 27, 2010
  • 2546

İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri’nin düzenlediği Aile Hekimliği Forumu’na İstanbul’da Sağlık Ocakları’nda çalışan pratisyen hekimler, ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından olmak üzere toplam 250 sağlık çalışanı katıldı.

Forum öncesi yapılan basın açıklamasında 15 Temmuz’da başlayacak seçmeler öncesi İstanbul’da yaşanacak sorunlar dile getirilerek sağlık çalışanlarının kaygıları kamuoyuyla paylaşıldı.

İTO Başkanı Dr. M. Taner Gören açılış konuşmasında tek yanlı sözleşmelerle hekimlerin güvencesiz çalışmaya sürüklendiğini dile getirerek bunun bir seçme değil çaresizlik içinde bırakılan hekimlere bir dayatma olduğunu dile getirdi.

SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli ise ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personeli olarak adlandırılan sağlık personelinin işçileştirileceğini, hekimlerin patron olduğu bir düzenle sağlık ocaklarındaki ekip anlayışının yerine özelleştirilmiş bir sistemin getirileceğini belirterek “Aile Sağlığı Elemanı” gibi mesleki kimliği yok eden ve aşağılayan bir tanımlamaya karşı olduklarını ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın önemli bir parçası olan bu uygulamaya karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr. Rıdvan Yılmaz ise pratisyen hekimlerin kafalarının karışık olduğunu, iş güvencesi konusunda kuşkuların arttığını ve gelecek kaygısı ve çaresizlik içinde seçime zorlandıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarından sonra forumu geçildi. Aile Hekimliği sürecine ilişkin ön sunularda Dr. Naciye Demirel Aile Hekimliği süreciyle hekimleri bekleyen tehlikeler ve çıkabilecek sorunları açıklarken, Dr. Bülent Nazım Yılmaz Eskişehir deneyimini aktararak yardımcı sağlık personelinin karşı karşıya kalacağı sorunları dile getirdi. Dr. Yılmaz ekip çalışmasının baltalandığını söyleyerek süreci halka anlatmak için propaganda çalışmalarının yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Forum kısmında ise önce İstanbul Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimi Başkoordinatörü İlker Böler İstanbul’da seçme ve yerleştirme öncesi bilgi verip bazı sorulara yanıt verdi. 900 noktaya 15-18 Temmuz tarihlerin arasında 2800 Aile Hekimi yerleştirmeyi planladıklarını bildirerek sözleşme sonrası 1 Kasım’da ASM’lerde sözleşmeli çalışmanın başlayacağını bildirdi ve Aile Hekimlerinin yaklaşık 4500 TL bir maaşla çalışacaklarını söyledi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl ve SES Temsilcisi Dilek Kayışoğlu’nun yönettiği forumda katılımcılardan çok sayıda soru soruldu. Söz alan yaklaşık 50 katılımcı 100’e yakın soru sorarak kaygılarını dile getirdi.

SES Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Özdoğan yaptığı konuşmada  bugüne kadar sürdürülen  Aile Hekimliği uygulamalarını izleyerek, sağlıkta özelleştirme programının bir parçası olan bu uygulamaya karşı  TTB ile birlikte mücadele edildiğini; en önemli sorunun halkın sağlık hizmetine ulaşımının zorlaşması, iş güvencesinin kaybı, ekip anlayışının yok edilmesi  ve esnek çalışmanın yaygınlaşması olduğunu belirterek;  sorunların yargı yolu ile çözüleceği beklentisine girilmemesi gerektiğini hem bu yolun uzun bir yol olduğunu hem de son yıllarda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlarla özelleştirme uygulamalarına onay verildiğini; esas olanın sağlık hizmeti alan halkla birlikte sağlık emekçilerinin ortak mücadelesi olduğunu ifade etti.

Forumun son bölümünde Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve İTO Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu soruları yanıtladılar. Ali Çerkezoğlu birinci basamak sağlık hizmetinde bir dayatma olarak getirilen ve mevcut pilot yasa, yönetmelikler ve sözleşmede kendisini ifade eden “Mevcut Aile Hekimliği Uygulamasına” karşı olduklarını, bu içeriği sürdüğü müddetçe karşı duracaklarını açık bir biçimde ifade etti.  Hiç kimsenin bireysel seçimine, kararına müdahale etmek gibi bir misyonları olmadığını ifade ederek süreçteki tüm mağduriyetlerin takipçisi olacaklarını, hakkaniyet ölçülerinde yapılmayan işlemler ve eşitsizlikler karşısında örgütsel ve yasal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Forum sonrası katılımcılarla birlikte aşağıdaki sonuç bildirisi kaleme alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

-Sonuç bildirgesi için tıklayınız.

- Basın açıklaması metni için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!