İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması Hastane Kapatarak Başlatılıyor!


  • Ağustos 27, 2010
  • 2486

İSTANBUL’DA AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI HASTANE KAPATARAK BAŞLATILIYOR!

 

ŞİŞLİ DEVLET HASTANESİ KAPATILAMAZ, HASTANEMİZİ GERİ İSTİYORUZ!

 

Şişli Devlet Hastanesi 16 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatılma kararı alındı. Bu kararı protesto etmek ve kapatılmanın asıl nedenleri kamuoyuyla paylaşılmak üzere bugün (16.07.2010) Şişli Devlet Hastanesi önünde İstanbul Tabip Odası, SES Şişli Şube ve DİSK Dev Sağlık İş, Şişli halkının da desteği ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

Açıklama öncesinde katılımcılar alkış ve sloganlarla alınan bu kararı protesto etti.

Eylemin ardından İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu hazırlanan ortak basın metnini okudu.

Çerkezoğlu açıklamada, Şişli Devlet Hastanesi’nin SSK Hastanesi olduğu günlerden bugüne kalabalıktan uzak bölge halkına zorluk yaşatmadan hizmet sunduğunu hatırlatılarak buna rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından geçmişte kar etmeme gerekçesiyle kapatılmaya çalışılmış ancak yoğun tepkiler nedeniyle yetkililer geri adım atmak durumda kalmıştı dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın artık Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana anlayışı olan kar zarar hesabını sağlık hizmetlerine yerleştirmek konusunda daha kararlı olduğuna dikkat çekerek hükümetin sağlıktan kamuyu tasfiye etmeye çalıştıklarını vurguladı.  Çerkezoğlu ayrıca, Validebağ Öğretmenler Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi ve şimdi de Şişli Devlet Hastanesi’ne yapıldığı gibi mevcut hastaneleri, kapatmak, birleştirmek gibi yöntemlerle bina, ekipman giderleri ve en önemlisi personel giderlerini Sağlık Bakanlığı/ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sırtından atmaya çalıştıklarını ifade etti.

 

Ali Çerkezoğlu son olarak, “İstanbul’da Aile Hekimliği yerleştirmelerinin yapıldığı bugün, Aile Hekimliği gerekçe gösterilerek kapatılan bir hastanenin önünde, getirilmeye çalışılan piyasacı Aile Hekimliği Uygulaması’nı protesto ediyoruz. Şişli Devlet Hastanesi yeniden hizmet verene kadar işimize, emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkacak ve bu yolda tüm mücadele alanlarını kullanacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.” Dedi.

 

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

16.07.2010

 

İSTANBUL’DA AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI HASTANE KAPATARAK BAŞLATILIYOR!

 

ŞİŞLİ DEVLET HASTANESİ KAPATILAMAZ, HASTANEMİZİ GERİ İSTİYORUZ!

 

Şişli Devlet Hastanesi 16 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatılıyor. SSK Hastanesi olduğu günlerden bu güne, başta bölge halkı olmak üzere geniş bir halk kesimine anlamlı bir sağlık hizmetini kargaşa, kalabalık ve zorluk yaşatmadan sunan, İstanbul’un bu mütevazı Devlet Hastanesi’ni kapatmakta Bakanlık bu kez kararlılık gösteriyor.

 

Önceki yıllarda da “verimli olmadığı, kar ettirmediği!” gibi gerekçelerle kapatılması ya da Şişli Etfal Hastanesi ile birleştirilerek hastane vasfının kaybettirilmesi yönünde girişimler olan bu hastanemiz, gerek çalışanlarının gerekse bölge halkının tepkisi ile kapatılmaktan kurtulmuş, yöneticiler geri adım atmak zorunda kalmış ve hastane hizmet sunmaya devam etmişti.

 

Oysa bu kapatma girişimleri ne yazık ki Şişli Devlet Hastanesi ile sınırlı değil. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı yürüten anlayış, rekabet ve tüketime dayalı “işletmelerin” vereceği sağlık hizmetinin niteliğinin düşüklüğünü,  hekime ve sağlık hizmetine karşı oluşan güvensizliği önemsemiyor.  Çalışanları, güvencesizlik ve taşeron kıskacına alınan Devlet Hastaneleri’ni birer işletme haline dönüştürmeyi dahi yeterli görmüyor. Tüccar siyaset bölge halkına verdikleri hizmetleri önemsemeden “kar etmedikleri” gerekçesiyle şehir merkezlerinde bulunan bir grup hastaneyi kapatma yoluna gidilebiliyor.

 

Oysa bilinmesi gereken en temel gerçek, Devlet Hastanelerinin gerçek “kar’ının” bulunduğu bölgenin halkına rahat ve nitelikli bir hizmet sunuyor olmasıdır. Bu durumu böyle algılamayanlar sadece İstanbul’da son iki yılda Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi ve Beykoz Devlet Hastanesi’ni kapatma yoluna gidebildiler. Kiminde depremi, kiminde Aile Hekimliği’ni bahane edenler, kiminde hiçbir gerekçe gösterme gereği duymadılar.

 

Bilinmelidir ki “Devlet Hastanesi kapatanlar” sağlıktan kamuyu tasfiye etmekte kararlı olanlardır. Sağlığa Genel Bütçeden ayrılan payı kısıp, katkı- katılım payı ve fark ücreti adı altında vatandaşın cebine göz dikenlerdir. Sağlık Ocaklarını iyileştirmek yerine, tamamen ortadan kaldırıp, mevcut bina, ekipman giderleri ve en önemlisi personel giderlerini Sağlık Bakanlığı/ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sırtından atma anlayışını taşıyanlardır. Birinci Basmak Hizmetleri’ni, kendisi de güvencesiz sözleşmeli çalışacak olan Aile Hekimi’ne işletmeci bir anlayışla devredenlerdir. Hemşireleri, ebeleri sağlık elemanı diyerek vasıfsızlaştıranlar, halen taşerondan çalışanları işsiz bırakanlardır.

 

Bugün, Şişli Devlet Hastanesi’nin kapatılmasına sessiz kalmak, çok yakın gelecekte Şişli Etfal Hastanesi’nin değerli arazisi nedeniyle şehir dışında bir hastane ile takas edilmesine de sessiz kalınacağı anlamına gelecektir.

 

Bu gün Şişli Devlet Hastanesi’nin kapatılmasına sessiz kalmak, başta Şişli halkı olmak üzere on binlerce yurttaşı özel hastanelerin müşteri portföyüne katmak demektir.

 

Bugün Şişli Devlet Hastanesi’nin kapatılmasına sessiz kalmak, bu hastanede yıllarca özveriyle hizmet sunan hekimlerin, hemşirelerin, personelin sürgün edilmesine, taşeron çalışanlarının işsiz kalmasına sessiz kalmak demektir.

 

Tüm bu nedenlerle bizler; İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,  DİSK Dev Sağlık İş ve mahalle-bölge halkı olarak, yani Şişli Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetini sunanlar ve bu hizmetten yararlananlar olarak, Şişli Devlet Hastanesi kapatılmasın diyoruz. Bizlerin emeği ve vergileri ile oluşturulan, temelinde SSK’lı işçilerin alın teri bulunan bu hastanenin kapatılmasına sizler karar veremezsiniz diyoruz. Aile Hekimliği Merkezleri’ne tahsis edileceği iddia edilen hastanemizi hastane olarak geri istiyoruz.

 

İstanbul’da Aile Hekimliği yerleştirmelerinin yapıldığı bugün, Aile Hekimliği gerekçe gösterilerek kapatılan bir hastanenin önünde, getirilmeye çalışılan piyasacı Aile Hekimliği Uygulaması’nı protesto ediyor, Şişli Devlet Hastanesi yeniden hizmet verene kadar işimize, emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

 

 

 

İSTANBUL TABİP ODASI  -  SES ŞİŞLİ ŞUBESİ  -  DİSK/ DEV SAĞLIK - İŞ


Bu HABERİ Paylaş!