Aile Hekimliği İzleme Kurulu Toplantısı Yapıldı


  • Eylül 23, 2010
  • 3425

21 Eylül 2010 Salı günü saat 19.00 da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu, Sevinç Özgüner Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 40 meslektaşımız katıldı. İTO Başkanı Prof. Dr. M.Taner Gören’in açılış konuşmasından sonra İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Fethi Bozçalı’nın yönettiği toplantıda İstanbul da 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacağı ilan edilen Aile Hekimliği ile ilgili tüm gelişmeler kısaca hatırlatıldı.

Toplantı üç bölümden oluştu. İlk bölümde konuyla ilgili bilgiler paylaşıldı, daha sonra yasal sorunlara ilişkin İTO Hukuk Büromuzdan Av.Meriç Eyüboğlu katılımcıların sorularını yanıtladı  son bölümde ise katılımcıların önerileri görüşüldü.
Dr. Fethi Bozçalı, Odanın sürece aktif müdahil olmak için yapılanları sıraladı: Başta son yayınlanan Aile Hekimliği Yönetmeliğine ve İstanbul’da Eğiticilerin almış oldukları ek puanlarla yerleştirmelerde sağladıkları avantajların yasal bir dayanağı olmadığı, eşitlik ilkesine aykırılık arz ettiği gerekçesiyle yargıya başvurulduğu, Aile Hekimlerinin henüz tam anlamıyla hizmet verecekleri yerler tam hazır değilken 1 Kasım’da sistemi başlatmalarının doğru olmadığı bu ve benzer nedenlerle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden yazılı bilgi istendiği, ayrıca 4 Ekim Pazartesi günü görüşüleceği anlatıldı.

Katılmcılardan, AH sözleşmesi imzalayıp ancak başlamak istemeyenlerin nasıl davranmaları gerektiği, sistemin zorlukları ve belirsizliği nedeniyle bir çok arkadaşın bu sistemde çalışmayı istemedikleri vurgulandı.
112 de çalışan hekimlerin çalışma koşullarının özellikle de çalışma saatlerinin(12/36 saat) artırılıp AH sistemine geçilmesi için zorlandıkları aktarıldı.
Sözleşme imzalamayan ve Kamu hastanelerinde ve TSM lerde kalacak arkadaşlara uygulanacak olası baskılar karşısında nasıl davranılması gerektiği soruldu. Bu sorunlara şimdiden dikkat çekilmesi gerektiği vurgulandı.

AH boş kalan pozisyonların özellikle tercih edilmeyen sanal yerler ağırlıklı ASM ler olduğu, buralarda olasılıkla mecburi hizmet kurasıyla atanan hekimlerin görevlendirileceği bu durumun yasal mevzuata uygun olup olmadığı soruldu.
Belediyelere, ASM leri bir nevi özel muayenehane olduğu gerekçesiyle onarım ihtiyacı olan ASM lere destek verilmemesini içeren yazılar gönderildiği, bazı hekimlerin eczacı ve ilaç firmalarının ya da özel sağlık kuruluşlarının desteğiyle etik olmayan ilişkilere girdiği duyumu aldıkları anlatıldı.

İş yeri hekimlerinin bu sistem yaşama geçirildiğinde nasıl çalışacakları sorusuna sağlık müdürlüğünden yeterli yanıt alamadıkları anlatıldı.
ASM ve TSM de çalışacakların görev tanımlarının yeterince açık olmadığı dolayısıyla her yerde farklı uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını bunun için Odanın bu durumu önerisiyle birlikte bakanlığa bildirmesi önerildi.

TSM de kalacak hekimlerin az olması ve kalanlara oldukça kabarık görevler yüklenmesinin haksızlık olacağı ve çoğu az deneyimli hekimlerin bu görevleri nasıl yürütecekleri konusunda sıkıntı yaşadıkları vurgulandı.
İstanbul’da Aile Hekimlerinin kurduğu dernek kurucularından Dr. Turgut Özcan, Dr.Recep Koç ile yapılan görüşmelerden  İSTAHED kısaltılmış adıyla bir dernek kurulduğu, Odayla birlikte çalışmak istedikleri vurguladı.
İTO Pratisyen Hekim Komisyonundan Dr. Naciye Demirel, komisyonun AH sürecine ilişkin yürütmüş olduğu mücadele sayesinde, Sağlık Bakanlığı’nın, en azından 6 ayda uygulayacağını düşündükleri sistemi 5 yıldır hala uygulayamadıklarını; birinci basamağın özelleştirilmesiyle bu sistemden ne yazık ki önce meslektaşlarımızın sonra da halkımızın  büyük zarar göreceğini belirtti.

Pratisyen Hekimlik Derneği yöneticilerinden Dr.İsmet Sayman, Derneğin Pratisyen Hekimlik için yapmış olduğu etkinliklerden kısaca söz edip bu alanda kurulacak derneklerin birlikte çalışabileceğini Genel Pratisyenliğe sahip çıkacak, birinci basamağın sorunlarını doğru tanımlayıp bağımsız davranabilecek örgütlü tüm mücadelelerin yanında olacaklarını vurguladı.

Tüm bu soru ve önerilerin değerlendirileceği, bu toplantıların sürdürüleceği, en azından toplantıda dile getirilen konuların bizzat sağlık müdürlüğü ile görüşüleceği, kamoyu ile paylaşılacağı, daha sonra atılacak tüm adımlar için öncelikle bu sistemde çalışacak tüm meslektaşlarımıza danışılacağı söylenerek toplantı sonlandırıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu    


Bu HABERİ Paylaş!