Yönetim Kurulumuz İl Sağlık Müdürlüğü İle Aile Hekimliği Ve Güncel Sağlık Sorunlarını Görüştü


  • Ekim 08, 2010
  • 7465

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı’dan oluşan İstanbul Tabip Odası heyeti, 6 Ekim 2010 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, başta 1 Kasım’da başlatılacağı ilan edilen Aile Hekimliği Uygulamaları olmak üzere, sağlık alanındaki gündemleri görüştü. İstanbul  İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Yazıcı Ersoy ve Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Başar Kartal’ın yer aldığı heyetle yapılan görüşmede hekimlerin talepleri ve yaşadıkları sıkıntılar aktarıldı.

Görüşmede İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, İstanbul  ilinde belirlenen toplam 3645  Aile Hekimliği (AH) pozisyonuna 15 Temmuz’da yapılan  ilk yerleştirmelerle 3040 hekimin başvurduğunu, 2742 hekimin yerleştirildiğini, 10 Eylül’de yapılan 2. yerleştirme işlemiyle 26 hekimin yerleştirildiğini, 27 Eylül’deki 3. yerleştirmeyle özel sektörde çalışan 381 başvuru sahibinden 308 kişinin yerleştirildiğini, ancak özel sektörde 1500 pratisyen hekimin çalışması ve buna göre 870 kadro almalarına rağmen özel sektörden daha az hekimin sisteme başvurması karşısında şaşırdıklarını dile getirdi. Böylece toplam 3026 hekimin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı, 10 Ekim 2010 Pazar günü başvuran 276 hekimin yerleştirmesinin yapılacağı, boş kalan yerlerin de il dışından gelecek hekimlere açılacağı, belli bölgelerde boşluk yaşanması halinde o bölgede bulunan hekimlere nüfusun paylaştırılarak geçici bir çözüm düşündüklerini dile getirdi. Şu ana kadar 69 kişinin sözleşme feshi için başvurduğu bilgisini de iletti.
Yapılan görüşmede; Aile Hekimliğinde boş kalan pozisyonların daha çok Bağcılar, Sultangazi, Esenler gibi ilçelerdeki sanal Aile Sağlığı Merkezleri (ASM’ler) olduğu, bu ilçelerde yaşayan sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimin birinci basamak sağlık hizmetine daha çok ihtiyacı olduğu, dolayısıyla başta bu bölgeler olmak üzere, diğer tüm ASM’lerin bina sorunlarının giderilmesi, mevcutların gerekli onarımlarının Sağlık Bakanlığı’nca yapılması gerektiği , bu sisteme sorunlar çözülmeden geçilmesi durumunda meslektaşlarımızın ve halkın çok büyük sıkıntılar yaşayacağı  Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören ve diğer heyet üyeleri  tarafından aktarıldı. Dr. Gören, özellikle Toplum Sağlığı Merkezlerinin (TSM) sınırlandırılmasının, buralarda çalışacak hekimlerin ağır iş yükü karşılığında alacakları ücretlerin azalmasının çalışanlar arasında eşitsizlik yaratacağına, dolayısıyla temel sağlık hizmetlerinin aksayacağına dikkat çekti. İTO heyeti konunun aktif takipçisi olunacağını ifade etti. Her ilçede bir adet TSM olacağı, ancak birkaç alt birimle farklı mekanların da kullanılacağı Müdür Yardımcısı Dr.Savaş Başar Kartal tarafından bildirilse de İTO YK üyesi Dr.Fethi Bozçalı tarafından İzmir’de TSM’lerin kapatıldığı örneği verildi.Prof.Dr.Taner Gören, 112’lerde çalışan hekimlerin  mesai saatlerinin değiştirilmesi ve artırılması, sistemde AH sonrası nasıl çalıştırılacakları konusundaki endişeleri dile getirdi. İl Sağlık Müdürü Pof.Dr.Ali İhsan Dokucu; 112 sisteminde çalışan 202 hekimin AH sözleşmesi imzaladığını,170 hekimin sistemde çalışacağını açıkladı.Yoğun saatlerde 112 ekip sayılarını artırmayı düşündüklerini, 24 saat çalışma düzeninin doğru olmadığını, sistemde daha çok acil tıp teknisyeni çalıştırmak istediklerini anlattı. İTO Genel Sekreteri Dr.Ali Çerkezoğlu; 112’de çalışan meslektaşlarımızın nasıl çalışacakları konusunda endişe duyduklarını, çalışma düzenleri ve çalışma saatlerinin artırılmasına yönelik düzenlemelere karşı duyarlı olduğumuzu dile getirdi.

Dr.Ali Çerkezoğlu, yıllardır süren ancak artık dayanılmaz boyutlara ulaşan asistan hekimlerin sorunları konusunda çok fazla talep alındığını ve İTO Asistan Hekim Komisyonu ile birlikte bu sorunlar çözülünceye kadar aktif tutum alınacağını vurguladı. Kuralsız, angarya çalıştırmanın yanı sıra, insan takatini zorlayan 13-15 nöbet tutulması, bu zorlu çalışma karşısında komik düzeyde kalan rakamların karşılıklarının bile alınamaması ve performansa dayalı sistemin asistan eğitimini neredeyse ortadan kaldırması gibi çok ciddi bir sorun ile karşı karşıya olunduğu Sağlık Müdürlüğüne örnekleri ile aktarıldı. İl Sağlık Müdürü  bu konuda bir çaba içerisinde bulunabilecekleri ve eğitimi aksayan asistanların sorunlarını ivedilikle çözme yolunu bulacakları taahhüdünde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak yayınlanan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki mesai genelgesi ve mesailerin izlemi için kullanılan yöntemlerin hekimleri rencide ettiği, bu  uygulamalar için TTB’nin yasal yollara başvurduğu, hekimlik mesleğinin ve verilen hizmetin sınırlarını zorlayan, mekanik, hürmetsiz mesai denetimlerinin deontolojik değerlere aykırı olduğu  İTO Genel Sekreteri Dr.Ali Çerkezoğlu tarafından dile getirildi. Sağlık Müdürü Prof.Dr.Ali İhsan Dokucu, mesailerle ilgili uygulamalar konusunda başhekimlere yetki verildiğini ve bazen bu yetkinin kullanımında sorunlar yaşanabildiğini,  olası sorunlar için birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Dr.Ali Çerkezoğlu en son özel hastanelerde çalışan hekimlerin ücretlerini alamadıklarını ya da çok geç aldıklarını, bazı hastane gruplarının bu durumu sistematik hale getirdiğini, dolayısıyla 5 Ekim’de bazı hastane gruplarının isminin de verilerek basın açıklaması yapıldığını aktardı. İstanbul’un sağlık otoritesi olarak Sağlık Müdürlüğü’nün de bu konuda sorumluluğu olduğunu ve Tabip Odası ve Sağlık Müdürlüğü’nün tavizsiz tutum almaları durumunda bu keyfi ve hukuksuz uygulamaların son bulabileceğini belirtti. Sağlık Müdürü Prof.Dr.Ali İhsan Dokucu, konuyla ilgili olarak birlikte çalışabileceklerini, bilgi alışverişi yapabilecekleri, Oda’dan gelecek talepler doğrultusunda hastanelere yönelik girişimlerde bulunabilecekleri ve iş birliğine açık olduklarını belirtti.
İstanbul Tabip Odası  ve  İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşme her iki kurumun birbirleri ile sürdürdüğü diyalogun devam etmesi ve birlikte çalışma olanaklarının geliştirilmesi dilekleriyle sona erdi. Başta İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Ali İhsan Dokucu  olmak üzere tüm heyete hekimlerin sorunlarını dinledikleri, çözüm önerilerine açık oldukları ve  konuksever yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimizi  sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

 


Bu HABERİ Paylaş!