İstanbul Aile Hekimliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı


  • Kasım 05, 2010
  • 3232

04.11.2010 tarihinde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, İTO Hukuk Bürosu ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu tarafından İstanbul’daki Aile Hekimliği uygulamasının ilk dört gününe ilişkin bir değerlendirme toplatısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, İTO Hukuk Danışmanlarından Av. Hazal Pekşen’in yanı sıra ASM, TSM, 112 ve Acil Servis çalışanı hekimler katıldı.

Uygulamada, özellikle alt yapı eksiklikleri, personel eksiklikleri, vatandaşın Aile Hekimini bulmada yaşadığı güçlükler dile getirildi. Aile Hekimlerine kayıtlı kişilerin lisesini içeren CD’lerin hatalı olduğu, kayıt programlarının çalışmadığı ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin kayıt altına alınmamış olduğu söylendi. Hekimlerin Aile Hekimi Bilgi Bankası’na aktarılmamasından dolayı, yazdıkları reçetelerin geri döndüğü, bu nedenle bazı hekimlerin bu kaydı yaptırmak için Ankara’ya gitmek zorunda kaldıkları bilgisi verildi.
Toplantıda ayrıca, 112 ve Acil Servislerde hekim sayısının azalması nedeniyle hizmette aksaklıkların olduğu ifade edildi.

Katılımcılar önemli bir başka noktaya daha dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı “Aile Hekimleri 1 Şubat’a kadar bütün başvurulara bakacak”  ifadesiyle Aile Hekimliği uygulamasının fiilen 3 ay ertelenmiş olduğu belirtildi.

Yetiştirilemeyen ASM binalarının olduğu, var olan mevcut binalarında hala eski tabelaların bulunduğu belirtilirken, yeni tabelaları kimin yaptıracağının belirsiz olduğu dile getirildi.
Toplantıda, hukuk büromuz ASM’lerde çalışan hekimlere yazılı olmayan hiçbir talimata uymamaları konusunda uyardı.

Ayrıca, yine hukuk büromuz tarafından ASM ve TSM hekimlerinin görev tanımlarına ilişkin rapor paylaştı.
Toplantı sonucunda, İstanbul’da ki Aile Hekimliği Uygulaması’nın 1. Hafta değerlendirmesinin yapılacağı bir basın toplantısı düzenlenmesine ve bölge ziyaretlerine devam edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili hukuk büromuzun yazısı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!