İstanbul Aile Hekimliği Uygulamasında İlk Bir Haftada Sınıfta Kaldı


  • Kasım 09, 2010
  • 4116

İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimliği Uygulamasının ilk bir haftalık değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmak adına bugün (09.11.2010) oda binasında bir basın açıklaması düzenledi.
Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

Açıklamada, edinilen bilgiler ışığında, Aile Hekimliği uygulamasının Türkiye’ye uygun bir model olmadığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı olmadan apar topar Aile Hekimliğine geçmek istemesindeki asıl nedenin nitelikli ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi değil, kamusal sağlık hizmetlerinin hızla tasfiye edilmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 400’ü aşkın Aile Sağlığı Birimi’nin boş kaldığı,  ASM’lerde gerekli personel eksikliğinin yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon kişinin aile hekimliği kaydının olmadığı belirtilerek, İstanbul için bu uygulamanın mümkün olmadığının altı çizildi. Ayıca, Sağlık Bakanlığı’nın da, vatandaşın 1 Şubat 2011 tarihine kadar tüm Aile Hekimlerine muayene olabilme serbestisi sağlaması bu uygulamayı fiilen üç ay ertelendiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Basın Açıklaması Metni İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!