İşyeri Hekimliği Bilgilendirme


  • Aralık 01, 2010
  • 3406

Değerli Meslektaşımız,

Bildiğiniz üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliklerle bugüne kadar sözü geçen alanlarda hukuk yolu ile yürütmesi durdurulmuş bir çok uygulama yeniden önümüze getirilmiştir. Yönetmeliklere göre işçi sağlığı, iş güvenliği ve işyeri hekimliği alanına ilişkin bir dizi değişiklik yapılması hedeflenmektedir. Konuya ilişkin, İstanbul Tabip Odası, hukuk bürosu ve Türk Tabipleri Birliği’nin ilgili organları ile birlikte bir çalışma yürütmektedir. Sürece ilişkin bilgilendirme ile birlikte hukuki ve fiili olarak yapılacakları tartışmak üzere en kısa sürede bir toplantı düzenlenecektir.

Bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!