Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu Toplandı


  • Aralık 09, 2010
  • 2824

Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu (AHUİK) ikinci toplantısını 8 Aralık 2010 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi. İlk toplantısını 23 Haziran 2010  tarihinde yapan kurul, İstanbul’da 1 Kasım 2010 tarihinde başlayan Aile Hekimliğinin ilk 1 ayını değerlendirip, bundan sonra yapılacakları tartıştı.

İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu, TTB-Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kürsüsü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kürsüsü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kürsüsü temsilcilerinden oluşan AHUİK Aile Hekimliği sürecini, belirleyeceği çeşitli parametrelerle  izleyecek, sonuçlarını raporlaştırıp kamuoyu ile paylaşacaktır.

 


Bu HABERİ Paylaş!