İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu Tarafından Takip Edilen Hekim Dosyaları/Bilgi notu 3


  • Aralık 13, 2010
  • 10422

İstanbul Tabip Odası, hasta/hasta yakını şiddetine uğrayan hekimlerin her yönden yanında olduğu gibi, hukuki destek de sunmaktadır.

Bu kapsamda, tehdit, hakaret, iftira, taciz, darp vs. şiddet eylemlerine maruz kalan hekimlerin tüm hukuki destek talepleri karşılanmakta; gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında, şiddet dosyaları takip edilmektedir.

İstanbul Tabip Odası tarafından hukuki destek sunularak takip edilen, şiddet dosyalarından örnekler aşağıda sunulmaktadır:

1- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan olarak görev yapmakta olan bir hekim, nöbet günü hasta yakınının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Beyoğlu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, hakaret ve darp suçlarından, sanık önce 3 ay 10 gün hapis cezası ve 360-TL adli para cezası ile cezalandırılmış, hapis cezası da adli para cezasına çevrilmiştir. Ancak karar; Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından, “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”nın düşünülmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur. Yerel Mahkeme de bozmaya uyarak, sanık hakkında 5 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiştir. Karara tarafımızdan itiraz edilmişse de Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedilmiştir.

2- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakınlarının saldırısına uğramış, hekimin şikayeti nedeniyle açılan ceza davası sonucunda, Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu karar karşı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

3-  Esenyurt Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakınlarının saldırısına uğramış ve bu nedenle 10 günlük “mutad iştigale engel” raporu düzenlenmiştir. Hekimin şikayetçi olması üzerine açılan kamu davasında, Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, sanıklar adli para cezası ile cezalandırılmış ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Karar sanıklarca temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

4- Kartal’da bir sağlık ocağında görev yapmakta olan hekim, çocuğuna muayene ettirmeksizin ilaç yazdırmak isteyen bir polis memurunun saldırısına uğramıştır. Saldırı nedeniyle hekim şikayetçi olmuş,  açılan kamu davasında Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, sanığın 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak sanığın hasta çocuğuna ilaç yazdırabilmek için bu tutum ve davranış içine girdiği gerekçesi ile cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

5- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, görevi esnasında hasta yakınlarının saldırısına uğrayan bir hekim tarafından yapılan şikayet neticesinde, Beyoğlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış ve sanığın 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın da adli para cezasına çevrilip, ertelenmesine karar verilmiştir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

6-  İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel Kalaycı, hasta yakınlarının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiştir. İstanbul Tabip Odası, yargılamaya müdahil sıfatı ile dahil olmuş ve dosya hukuk büromuzca takip edilmiştir. Yargılama neticesinde İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan birinin öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Diğer sanık ise, suç kanıtlarını gizlemek suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış, ancak henüz bu ceza kesinleşmemiştir.

7- Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakınlarının saldırısına uğramıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce açılan kamu davasında, sanıklar adli para cezası ile cezalandırılmıştır. Sanıklardan biri için, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına tarafımızdan itiraz edilmişse de itirazımız Şişli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedilmiştir.

8- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hasta yakınlarının hakaretlerine maruz kalan bir hekim, bu saldırı nedeniyle şikayetçi olmuş ve Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yerel Mahkeme’ce hakaret suçunun karşılıklı işlendiği gerekçesi ile tarafların cezalandırılmamasına karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

9- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem Polikliniği’nde çalışmakta olan bir hekim, alkol bağımlısı bir hastanın bıçaklı saldırısı sonucu yüzünden ve kolundan yaralanmıştır. Hekim bu saldırı sonucunda şikayetçi olmuş ve Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama neticesinde, sanık 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

10- Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniğinde görevli bir hekim, hasta yakını tarafından hakarete maruz kalmış, tehdit edilmiş ve yaralanmıştır. Hekimin şikayetçi olması üzerine, Üsküdar 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir.

Yargılama neticesinde sanık hakaret suçundan, 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, cezası ertelenmiş ve sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca sanık tehdit ve kasten yaralama suçundan, ayrı ayrı 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, cezası ertelenmiş ve bu suçlardan dolayı da sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

11- Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Hekimin şikayetçi olması üzerine Üsküdar 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama sürmektedir.

12- Küçükbakkalköy Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakını ile yaşadığı bir tartışma sonucunda saldırıya uğramış ve tehdit edilmiştir. Aynı gün yine aynı hastanın yakınları tekrar sağlık ocağına gelerek, diğer hekim ve sağlık çalışanlarına da hakaret etmiştir. Hekimler ve sağlık çalışanları bu saldırılar nedeniyle şikayetçi olmuş ve Kadıköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Aynı olay nedeniyle, hasta yakınları da hekimden şikayetçi olmuş ve hekim hakkında da yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçundan kamu davası açılmıştır.

Yargılama neticesinde, saldırıya uğrayan hekim beraat etmiş, sanıklardan biri tehdit suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası ertelenmiştir.

Bir diğer sanık ise, yine tehdit suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, sanığın daha öncesinden de sabıkalı oluşu dikkate alınarak, hapis cezası paraya çevrilmemiş ya da ertelenmemiş, üstelik sanık cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet, kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmıştır.

Diğer sanık da, tehdit suçundan 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, hapis cezası paraya çevrilmemiş ya da ertelenmemiş, sanık cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet, kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmıştır.

13-  Kağıthane Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde nöbetçi olan bir hekim, hasta yakınlarının hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekim hakaret ve tehdit nedeniyle hasta yakınlarından şikayetçi olmuşsa da, Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sanıkların beraatine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

14- Sultanbeyli Gazi Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan bir hekim, başkası için ilaç yazdırmaya çalışan bir hastanın fiziksel saldırı ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Bu olayın ertesi gününde, yine aynı hastanın 7-8 yakını tarafından, hekimin de içinde bulunduğu servis aracının önü kesilmiş; hekim ve sağlık ocağında görevli memur servisten indirilerek, hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Hekimin ve diğer sağlık personelinin şikayeti üzerine, Sultanbeyli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama sürmektedir.

15-Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren hasta yakınlarından birinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle, bu hasta yakını için dosya ayrılmış ve ikinci bir dava da Kartal 1. Çocuk Mahkemesi’nde ikame edilmiştir. Yargılama sürmektedir.

16-  Esenler Verem Savaş Dipanseri’nde görev yapmakta olan bir hekim, öğle arasında dispansere girmeye çalışan hasta ve yakınlarının küfür ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayetçi olması üzerine, Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olsa da, hekim yargılama sırasında şikayetinden vazgeçtiğinden, kamu davası ortadan kalkmıştır.

17- Bakırköy Belediye Başkanlığı Yeşilköy Sağlık Birimi’nde görev yapmakta olan bir hekim, randevuları olmamasına rağmen muayene olmak isteyen hastaların hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine Bakırköy 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir.

Yargılama neticesinde, sanık hakkında hakaret suçundan, 5 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesi ile 5 yıl süreyle sanık hakkında denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca sanığın tehdit suçu nedeniyle de, 12 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

18- Ayrıca aynı olay nedeniyle, bir diğer hasta aleyhine de Bakırköy 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış olup, yargılama neticesinde Mahkeme sanığın 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine karar vermiştir.

19-Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hastaların hakaret, iftira ve telefon mesajları ile tacizlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine Beyoğlu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Ancak sanık beraat etmiş olup, karar temyiz edilmiştir. Dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

20- Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniğinde görevli bir hekim, hasta yakınının tekme ile saldırısına ve hakaretlerine maruz kalmıştır.  Hekimin şikayetçi olması üzerine, Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

21- Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon nöbetini tutmakta iken, tedaviyi “beğenmeyen” bir hasta yakınının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Hekimin şikayetçi olması üzerine, Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir.

Yargılama neticesinde, sanık hakaret suçu nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası kasten yaralama suçu nedeniyle de 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, sanık için hükmedilen bu cezalar ertelenmiş ve bu suçlardan dolayı da sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

22- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde görevli bir hekim, nöbet gününde hasta yakınlarının saldırısına uğramış ve omzu çıkmıştır. Hekim tarafından şikayetçi olunmuştur.

Sanık hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan, hekim hakkında da hakaret suçundan, Üsküdar 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

23- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik şefi olarak görev yapmakta olan bir hekim, yakınları ölen kişilerin saldırısına uğramıştır. Bu saldırı nedeniyle hekim şikayetçi olmuştur. Kartal Savcılığı’nca, basit yaralama suç isnadı ile Kartal 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

24- Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Bölümünde görev yapmakta olan bir hekim, hastasına serum taktırmak isteyen bir hasta yakınının sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Ayrıca yine aynı hastanın bir başka yakını da hekimi darp etmeye çalışmıştır. Hekim bu saldırılar üzerine şikayetçi olmuştur. Bakırköy Savcılığı’nca, Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

25- Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığı Eczacılık Şubesi amiri olarak görev yapmakta olan bir hekim, eczane kapatma şartlarını öğrenmek için gelen bir eczacının kendisine defter fırlatması sonucu yaralanmıştır. Hekimin şikayeti üzerine Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
Ayrıca aynı olay nedeniyle eczacı da, hekimden hakaret nedeniyle şikayetçi olmuştur. Hekim hakkında soruşturmanın yürütülebilmesi için, 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni hususunda karar beklenmektedir.

26- Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hematoloji uzmanı olarak görev yapmakta olan bir hekim, hastane başhekiminin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Hastane başhekimi de, hekimin kendisini darp ettiğini iddia etmiştir. Taraflar karşılıklı olarak şikayetçi olmuştur. Bu şikayetler üzerine, Kartal 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmişse de, 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni alınmadığı anlaşılarak, dosya İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. İstanbul Valiliği her iki hekim için de soruşturma izni vermemiştir. Bu karara tarafımızdan itiraz edilmiş olup, Bölge İdare Mahkemesi’nce “soruşturma izni verilmemesi” kararı kaldırılarak, sadece hekimi darp eden başhekim hakkında soruşturma izni verilmiştir. Yargılama Kartal 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

27- Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji bölümünde görev yapmakta olan bir hekim, poliklinikte yalnız olduğu bir anda içeriye giren 4-5 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğramıştır.  Saldırganlar tespit edilemediği için, dosya henüz Şişli Savcılığı Faili Meçhul Bürosu’nda soruşturma aşamasındadır.

28- Üsküdar 14 Mart Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan iki hekim, muayene odasına bağırarak giren 4 kişinin tehdit, küfür ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Ayrıca şahıslar hekimlerin üzerine yürüyerek darp etmeye çalışmış; bir hekim darba maruz kalmaktan kurtulmuşsa da, diğeri maruz kalmıştır. Hekimler bu saldırılar üzerine şikayetçi olmuştur. Dosya henüz Üsküdar Savcılığı’nda olup, soruşturma aşamasındadır.

29- İstinye Dispanserinde görevli bulunan bir hekim, görevi sırasında hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Hekimin şikayeti üzerine açılan kamu davasında, sanık hakkında, Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, 21.09.2004 tarihinde, görevli devlet memuruna hakaret suçundan 1 ay 20 gün hapis ve 346-TL para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 577,85-TL adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir. Ayrıca etkili eylem suçundan da, 385,31-TL adli para cezası verilmiştir. Bu cezalar ertelenmiştir. Karar kesinleşmiştir.

30- Adli Tıp Kurumu DGM Şube Müdürlüğü’nde görevli hekimken, gözaltında bulunan kişilere verdiği adli rapor nedeniyle emniyet mensupları tarafından hakarete maruz kalan bir hekimin şikayeti nedeniyle açılan davada, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19.11.2007 tarihinde, sanık polis hakkında 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 121-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ancak Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararı ile karar zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkmıştır.

31- Üsküdar Sağlık Grup Başkanlığı’nda, görevi nedeniyle ve görevi sırasında hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak darp ve hakarete maruz kalan bir hekim tarafından şikayetçi olunmuş ve kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama sonucunda Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi 07.05.2003 tarihinde her iki suç nedeniyle toplam 945,04-TL ağır para cezasına hükmetmiştir.

Dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından, kasten yaralama suçu nedeniyle onanmış ve bu suç gereğince verilen ceza kesinleşmiştir.

Ancak hakaret suçu bakımından, Yargıtay’ca “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesinin uygulanabilmesinin şartlarının olup-olmadığı yönünde inceleme yapmak üzere, dosya bozularak Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmiş, yapılan yeni yargılamada ise, hakaret suçu nedeniyle ikame edilen dava zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkmıştır.

32-  İki hekim, İstanbul (SSK) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iken, hasta yakınları tarafından darp edilmiş ve hekimlerin şikayeti üzerine kamu davası açılmıştır. Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesince sanıklardan biri hakkında her iki doktora saldırıdan dolayı ayrı ayrı 2’şer ay 20’şer gün hapis cezası verilmiş ve paraya çevrilmiştir.

33- Samandıra Sağlık Ocağında görevi esnasında hasta yakınlarının saldırısına maruz kalarak darp edilmesi nedeniyle şikayetçi olan bir hekimin şikayeti neticesinde Kartal 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmışsa da, hekimin şikayetinden vazgeçmesi üzerine, kamu davası ortadan kalkmıştır.

34- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi Anabilim Dalı’nda uzman olarak görev yapmakta olan bir hekim, hastane otoparkında bir hasta yakınının yumruklarına maruz kalmış ve hekime 10 gün mutad iştigale engel raporu verilmiştir.  Hekimin şikayetçi olması üzerine ikame edilen kamu davasında, Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi 03.03.2005 tarihinde sanığın 445,62-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Ceza ertelenmemiştir.

35- Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görevli hekimler, hasta yakınlarının ölümle tehditlerine maruz kalmışlardır. Hekimlerin şikayeti üzerine, sanıklar hakkında birden fazla kişi ile tehdit suç isnadı ile kamu davası açılmıştır. Yargılama Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürmektedir.

36- Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, usulsüz reçete yazdırmak isteyen 3 hasta yakınının hakaret ve darp eylemlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine kamu davası açılmış olup, yargılama neticesinde sanıklardan biri yaralama suçu nedeniyle 2.000-TL adli para cezası, hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Hapis cezası ertelenmiştir.

Diğer sanık ise, hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası ertelenerek, 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

Sanıklarca dosya temyiz edilmiş olup, karar henüz kesinleşmemiştir.
 
37- Şile Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde görevli bir hekim, hasta yakınlarının tehdit ve şiddetine maruz kalmıştır. Hekim hasta yakınlarından şikayetçi olmuşsa da, sonrasında şikayetinden vazgeçmiştir. Öte yandan, hasta yakınları da aynı olay nedeni ile hekimden şikayetçi olmuş ve hekim hakkında yaralamaya teşebbüsten açılan kamu davasında, Şile Sulh Ceza Mahkemesi’nce, hekime 740-TL adli para cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştır.

38- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği nöbeti esnasında bir hekim, hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Hekim tarafından şikayetçi olunmuş ve Fatih Savcılığınca, Fatih 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

39- Zeytinburnu’nda özel bir hastanede çalışmakta olan bir hekim, usulsüz reçete talep eden bir hastaya istediği ilaçları reçete etmemiş ve bu nedenle hastanede çalışan gece amiri ve hastane başhekiminin yeğeninin tehdit, hakaret ve cebir eylemlerine maruz kalmıştır.

Tarafımızdan hekim adına suç duyurusunda bulunulmuş olup, Bakırköy Savcılığı’nca soruşturma yürütülmektedir.

40- Suadiye Sağlık Ocağında görev yapmakta olan bir hekim, telefonla konuştuğu gerekçesi ile poliklinik sırası almamış, randevusu da olmayan 2 hastanın hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekim tarafından şikayetçi olunmuş olup, hastalar ve hekim hakkında karşılıklı hakaret suçundan, Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

41- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak çalışan bir hekim, hasta muayene ederken dışarıda sıra kavgası yapan hastalara sessiz olmalarını söylediği için, önce bir kısım hastanın hakaretine maruz kalmıştır. Aynı gün poliklinik hizmeti biten müvekkil servise gitmek üzere, odasından ayrıldığında, yanına iki hasta yaklaşmış ve hastalardan biri hekimi darp ederken, diğeri de tehdit etmiştir.

Hekim olay nedeniyle şikayetçi olmuş ve bu kişiler hakkında hakaret, tehdit ve yaralama eylemlerinden Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

42- Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, genel cerrahi asistanı olarak görev yapan bir hekim ile gözaltına alınan bir şahsı, darp-cebir raporu için getiren polis memuru arasında, polis memurunun sırası gelmediği halde şahsı muayene ettirmek istemesi üzerine tartışma başlamıştır. Hekim polis memurunun, tehdit ve hakaretlerine maruz kalmış, polis memuru, hekime fiziksel şiddet uygulamaya da yeltenince hastane güvenlik görevlilerince kendisine engel olunmuştur.

Hekim gerek çalışma arkadaşlarının, gerek amirlerinin “yalnız yaşıyorsun, başına iş alma” gibi telkinleriyle şikayetçi olmamış, ancak polis memurunun şikayeti üzerine hekim hakkında hakaret ve darp nedeniyle kamu davası açılmıştır. Yargılama neticesinde hekim beraat etmiştir.

43- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı ve klinik şef olarak görev yapan hekimler, bir hastanın ameliyatını erteledikleri için hasta ve hasta yakınının hakaretlerine maruz kalmışlardır. Hekimlerin şikayeti üzerine, Fatih Savcılığınca, Fatih 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakaret suçu nedeniyle kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

44-  Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan bir hekim, emekli polis memuru olan ve alkollü olduğu anlaşılan hasta yakınının tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Bakırköy Savcılığı’nca, Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

45- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan bir hekim, hasta yakınının hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Şişli Savcılığınca, hakaret suçundan kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama Şişli 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

46- Tuzla Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak çalışan bir hekim, hasta yakınının tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Tuzla Savcılığınca soruşturma başlatılmış olup, henüz dava açılmamıştır.

47- Eyüp Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan bir hekim hasta ve hasta yakınlarının hem fiziksel, hem de sözlü şiddetine maruz kalmıştır. Hekim olay nedeniyle şikayetçi olmuş olup, dosyanın ilgili karakoldan Savcılığa gelmesi beklenmektedir.

48- Küçükçekmece Semt Polikliniğinde görev yapan bir hekim, antidepresan ilaç yazdırmaya çalışan bir hastanın hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır.

Hekimin şikayeti üzerine, Küçükçekmece Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

Ayrıca hekim hakkında da, hastanın şikayeti üzerine hakaret suç isnadıyla kamu davası açılmıştır.

49- Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum asistanı olarak görev yapan bir hekim, hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Hekimin şikayeti üzerine, Üsküdar Savcılığınca soruşturma başlatılmış olup, henüz dava açılmamıştır.

Bilgilerinize sunulur. 13.12.2010

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!