Sosyalleştirmeden Özelleştirmeye, Sağlık Ocağından Aile Hekimliğine


  • Ocak 12, 2011
  • 4807

Sağlıkta sosyalleştirmenin 50. Yılında İstanbul Tabip Odası dün (12.01.2011), “Sosyalleştirmenin 50. Yılında Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” konulu bir panel düzenledi.

Panel, birinci basamak sağlık hizmetlerinin öyküsünü anlatan bir resimli slayt gösterisi ile başladı.
Gösterinin ardından panelistlerden Dr. Akif Akalın, “Sosyalleştirmenin Kökenleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Akalın, ülkelerin sosyalleştirme deneyimleri ile birlikte ülkemizin sosyalleştirme süreci hakkında bilgi verdi. Bugün gelinen noktada 1980–2000 yılları arasında tüm karşı hareketlere rağmen sağlık ocaklarının açık kaldığını ve kamu sağlık kurumlarının içi boşalmış olmasına rağmen varlıklarını koruduğunu ifade etti.

“Sağlık Ocağından Aile Hekimliğine İstanbul” konulu sunum ise diğer panelist olan Dr. Naciye Demirel tarafında yapıldı. İstanbul’daki birinci basamak sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin 1984 yılında, gerekli alt yapı hazırlanmadan bir tabela değişikliği ile yapıldığına dikkat çeken Demirel, yıllar içerisinde donanımın açısından istenilen seviyeye ulaşmamış olsa da toplum sağlığı açısından kazanılan zaferlerin çok olduğunu belirtti. Bugün yaşanan asıl sorunun sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin bu eksiklikleri gidermek yerine sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin birer ticarethaneye dönüştürülmüş olması olduğunu ifade etti.

Panel sonunda, ebe, hemşire, sağlık memurlarının sağlık ocağı deneyimleri paylaşılarak, ülkenin ihtiyacı olanın kamucu, eşitlikçi ve erişilebilir bir sağlık hizmeti olduğu görüşü benimsendi.


Dr. Akif Akalın'ın, “Sosyalleştirmenin Kökenleri” konulu  sunumu için tıklayınız.

 

 

 

 

Dr. Naciye Demirel'in “Sağlık Ocağından Aile Hekimliğine İstanbul” konulu sunumu için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!