Aile Hekimliği Uygulamasının Üç Ayı Değerlendirildi


  • Şubat 22, 2011
  • 3602

İstanbul Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi, Aile Hekimliği Uygulamasının ikinci üç ay değerlendirme raporunu İstanbul Tabip Odası’nda yaptığı ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nden Dr. Mustafa Sülkü katıldı.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptığı konuşmada, Aile Hekimliği Uygulamasının koruyucu sağlık hizmeti olarak kurgulanan birinci basamak sağlık hizmetleri ile bağdaşmadığını, ekip olarak verilmesi gereken bu hizmetlerin iki kişiden beklendiğini, böyle bir ortamda da hizmetlerin aksayacağını belirtti.  

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir düzende verilmesi gerektiğinin altı çizildiği açıklamada, koruyucu sağlık hizmetinin öncelenmediği bir sistemde kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların görülmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
Hazırlanan rapor Pratisyen Hekimlik Derneği Üyesi Dr. Mustafa Sülkü tarafından okundu.

Raporda “Halkın sağlığını sırtına yük olarak görenler birinci basamak sağlık kurumlarının bakım-onarım, kira, temizlik, elektrik, su, ısınma, çalışan görevlinin ücretlerini hekimlerin üzerine yıkmıştır, hekimler birer ticaret erbabı olarak görülmektedir” denilirken ayrıca  uygulamanın somut olarak sağlık alanında yarattığı tahribatlara da yer verildi. /22.02.2011

Rapor İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!