İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru


  • Mart 10, 2011
  • 4418

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere 27 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe giren “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” te işyeri hekimliği eğitimlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğe göre belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan yani 16/12/2003 tarihinden önce verilen işyeri hekimliği belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerli kabul edilmiş;  bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliğinin söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınacağı bildirilmiştir.

İlgili Yönetmelik ve konuyla ilgili Türk tabipleri Birliği’nin yürüttüğü hukuksal mücadele sürerken, Odamız tarafından yönetmelikte belirlenen çerçevede eğitimleri yürütebilmek açısından gerekli çalışmalar başlatılmıştır.  Ancak İşyeri hekimliği eğitimlerini yürütecek eğitim kurumlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirileceğine ilişkin düzenlemeler ve eğitim kurumları için öngörülen koşullar dikkate alındığında bu girişimlerin sonuçlandırılmasının zaman alacağı açıktır.

Durumu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!