Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü'yle Görüştü


  • Nisan 14, 2011
  • 5058

Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu (AHUİK), 10 Nisan 2011 Salı günü, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Fethi Bozçalı'nın başkanlığında, kurul üyelerinden oluşan bir heyetle İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Savaş Kartal'la 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Kurulun bileşenleri,amaçları,etkinlikleri ile ilgili bilgileri içeren dosya sunuldu. Kurulun almış olduğu karar doğrultusunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile iyi iletişim olanakların yaratılması, bilgi paylaşımının sağlanması, yaşanılan sorunların görüşülmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye kurul adına Dr.Fethi Bozçalı, Prof.Dr.Bedia Özyıldırım, Dr.Turgut Özcan, Dr.Recep Koç, Dr.Derya Çinko, sağlık memuru Erdal Güzel, Sağlık Müdürlüğü adına Dr.Savaş Başar Kartal katıldı.

Görüşülen konuların başında Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)lerde çalışan hekimlerin ve yardımcı sağlık çalışanlarının yapılan istem dışı görevlendirilmeleri sonuçta TSM’lerde yaşanan personel eksikliği nedeniyle TSM görevlerinin önemli ölçüde aksadığı dile getirildi. Sağlık Müdürlüğü’nce; 100 hekimin İstanbul’a atandığı, en geç bir ay içinde TSM’lerden özellikle acillerde görevlendirilen hekimlerin yerlerine gönderilecekleri, Üsküdar, Bağcılar, Silivri (cezaevi) gibi ilçelerde alt TSM birimleri oluşturacakları bilgisi verildi.

Aile Hekimliği pozisyonlarının özellikle Sultangazi ilçesinde doldurulamadığı, emanet aile hekimliği diye tanımlanan yöntemle bir hekim ve hemşirenin bakacağı nüfusun oldukça fazla olduğu dile getirildi. Buna karşılık Sağlık Müdürlüğü, bölgede belediyenin 4 Aile Sağlığı merkezi (ASM) yapacağını, 6.ek yerleştirmeyle sorunu çözecekleri bilgisini verdiler,

Yapılan görüşmede ayrıca görevlendirilen sağlık çalışanların henüz ücretlerini tam alamadıkları, mağdur oldukları ısrarla dile getirildi.

Telefonla yapılan sözel görevlendirmelerin yasal olmadığı, bu durumun alışkanlık haline getirildiği anlatıldı.

Elektronik ortamda yapılacak tebligatların yasal bir dayanağının olmadığı dile getirildi. Buna karşılık sistemin yavaş çalıştığından yakınan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri başka çareleri olmadıklarını belirttiler. Görüşmede Kurulun, Sağlık Müdürlüğü ile belli periyotlarla görüşmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Kurulun yapacağı toplantıların bazılarına müdürlük adına katılım sağlanması, bilgi paylaşımlarının daha hızlı ve yeterli oranda sağlanması gibi konularda ortak görüş oluşturuldu. İyi ortamda geçen görüşmelerin devam etmesi kararıyla görüşme sona erdirildi.

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!