İşyeri Hekimliği Ücretlerinin Geri İstenmesiyle İlgili


  • Temmuz 14, 2011
  • 2952

İşyeri Hekimliği Ücretlerinin Geri İstenmesiyle İlgili İtirazları Olumsuz Sonuçlanan Belediye Hekimlerine Önemli Duyuru

 

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hem kurum hekimi olarak, hem de işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızdan, 2007-2008 yılında bilfiil çalışmaları karşılığında ödenen işyeri hekimliği ücretleri, “kamu zararına” neden olduğu gerekçesiyle, faiziyle birlikte geri istenmiş ve 7 günlük itiraz süresi tanınmıştı.

 

Hukuk Büromuz tarafından oluşturulan itiraz dilekçesi, 09.06.2011 tarihinde web sitemizden paylaşılmıştı.

 

İtirazların olumsuz sonuçlandığı ve “tabiplere ödenen işyeri hekimliği ücretine tanzim çıkarıldığından, itiraz dilekçenize herhangi bir işlem yapılamamaktadır.” şeklinde cevaplar verildiği öğrenilmiştir. Keza Büyükşehir Belediyesi’ndeki yetkililer tarafından hekimlere, dava açmalarının telkin edildiği de iletilmektedir.

 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu aşamada dava açmak zorunlu ve hatta gerekli değildir.

 

Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “kamu zararı” olarak nitelendirilen işyeri hekimliği ücretlerinin geri alınabilmesi için, “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; alacakların sorumlularca ve/veya ilgililerce rızaen veya sulhen ödenmemesi halinde alacak takip dosyası oluşturulması ve genel hükümlere göre takibat yapılması ve dava açılması” gerekmektedir. Bir başka ifadeyle Belediyenin resen kesinti yapma hak ve yetkisi yoktur. Bu ödemeleri ancak ve ancak yargı kararıyla, yani dava açarak geri alabilir.   

 

Buna rağmen, “Belediyenin dava açmasını beklemeyeceğim, dava açacağım” diyen hekimlerin, itiraz dilekçelerine verilen red cevaplarının tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açması elbette mümkündür. Ancak bu halde Mahkemenin, (dava konusu işlem ilgililerin menfaatlerini ihlal etmediği gerekçesiyle) ret kararı verme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu da hatırlatalım. 

 

Bu nedenlerle; işyeri hekimliği ücretlerini geri ödemek istemeyen/geri istenmesinin haksız olduğunu düşünen hekimlere bu aşamada dava açmalarını önermiyoruz. Maaştan resen kesinti yapılması veya başkaca bir ihlal halinde kuşkusuz ki dava açmak gerekir. Ancak mevcut durumda, Belediye tarafından açılacak davayı beklemek daha uygun olacaktır.

 

Son olarak İş Kanunu’nun 81. Madde düzenlemesindeki değişiklik nedeniyle Belediyeler tarafından işyeri hekimliği sözleşmeleri fesh edilen hekimler adına açılan ve hekimler lehine sonuçlanan davaların, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleştiğini aktaralım. Böylece belediye hekimlerinin, 81. Madde değişikliği gerekçe gösterilerek iş akitlerinin fesh edilmesinin hukuka uygun olmadığı, Yargıtay tarafından da onaylanmış oldu. Bu karar, yukarıda söz edilen “geri istemeler” yönünden de önemli olacak.

 

Bilgilerinize sunarız.07.07.2011

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

 


Bu HABERİ Paylaş!