Aile Hekimleri,Bundan Sonrası İçin: ‘Aile Hekimliği Sistemi Kötüye Gidecek,Sorunlar Artacak’ Görüşünde


  • Kasım 28, 2011
  • 2610

Sayın meslektaşlarımız,
İstanbul da Aile Hekimliğinin birinci yıl değerlendirmesine katkı oluşturacağı düşüncesiyle,İstanbul da çalışan Aile Hekimlerini kapsayan bir anket gerçekleştirilmiştir.

Bu ankette,İstanbul da çalışan  Aile Hekimlerinin,bir yıldır çalıştıkları Aile Hekimliği Sistemine  ilişkin görüş ve önerileri sorgulanmıştır.

İstanbul’da birinci yılında Aile Hekimliği değerlendirme anketi 4 Kasım 14 Kasım 2011 tarihleri arasında 10 günlük süre içinde yapılmıştır.

Anket, % 70 i internet üzerinden,%30 u bizzat anket formunu doldurmak suretiyle, toplam 560 Aile Hekimin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ankette ortaya çıkan bazı yanıtlar:

Aile Hekimleri,Bundan Sonrası İçin: ‘AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ KÖTÜYE GİDECEK,SORUNLAR ARTACAK’ Görüşünde.

• Ankete katılan Aile Hekimlerinin dörtte birinin çalışma mekânlarının Sağlık Bakanlığı binası, %40 nın diğer kamu,%30 nun kendi oluşturdukları özel mekanlar olduğu anlaşılmaktadır.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin %60 ı, Aile Hekimliğini, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin özelleştirmesi olarak değerlendirmiştir.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin % 55 i,başka bir şansı olmadığından, zorunluluktan Aile Hekimliğine geçtiğini belirtmiştir.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin %75 i Aile Hekimliği sisteminin getirdiği yeni yükümlülükler nedeniyle ileride çeşitli malpraktis sorunları yaşayacağını belirtmiştir.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin %42 si Aile Hekimliğinde ekip çalışması dışında kalıp yalnız kalma duygusuna kapıldığını belirtmiştir.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin % 68  sınıf ve bölge farklılıklarının ileride Aile Hekimleri arasında ayrışmalara yol açacağına inanmaktadır.
•  Ankete katılan Aile Hekimlerinin %36 sı çalışma şartları,ekonomik özlük hakları bakımından eskiye göre daha kötü olduğunu,%33 ü hiçbir değişikliğin olmadığını düşünmekte
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin,% 45  Aile Hekimliğini yeniden seçme konusunda tereddüt edeceğini %16 sı ise kesinlikle seçmeyeceğini ifade etmektedir.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin,‘’Aile Hekimliğinin 1 yıllık sürecinde çeşitli sorun ve krizler oluştu.Bu sorun ve krizlere yetkili kurumların yeterince çözüm ürettiklerini düşünüyor musunuz?’’ Sorusuna %84 oranında hayır diye yanıtlamıştır.
• Ankete katılan Aile Hekimlerinin,Aile Hekimliğinin bundan sonraki süreci için %41 kötüye gidecek,%38 i sorunlar artacak görüşünde

Anketin,Birinci Basmak Hekimlerinin,Aile Hekimliği Sistemine bakışını öğrenmemize katkı sağlayacağı inancıyla sonuçları paylaşıyoruz.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

Anket sonuçları için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!