Özel Hekimlik Komisyon Toplantısı 21 Şubat’da Yapıldı


  • Şubat 23, 2012
  • 2456

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 21 Şubat 2012 Salı günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında aşağıdaki gündemle yapıldı.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Muayenehane ve SGK anlaşmalı özel kurumlarda / SGK anlaşması olan ve olmayan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere, çalışma izni verilmemesi veya reçetelerinin geçersiz kılınması gibi yöntemlerle çalışma haklarının ellerinden alınması

2. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin yaşamsal konularda (doğum, hastalık, ameliyat vb. ) iş sözleşmelerinin iptaline yönelik girişimler

3. Son dönem SGK/Özel Hastane anlaşmalarında ve SUT kararları ışığında birçok tıbbi işlemde hekim emeğinin yok sayılması, hekimlerin gelir kaybı

ÖHK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Ümit Şen ve Dr. Kemal Özay’ın yönettiği toplantıda İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç  Eyüboğlu da gündeme ilişkin bilgilendirmelerle katkıda bulundu.

Muayenehane ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışan yada SGK anlaşmalı ve SGK anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin Ekim ayından bu yana yapılan tebligatlar ve alınan Yürütmeyi durdurma kararları sonrasında, geçen haftadan itibaren SGK tarafından hiçbir açıklama yapılmaksızın MEDULA sisteminden düşürülerek reçete yazma yetkilerinin iptal edilmesi konusu toplantının ana gündemi oldu. Av. Meriç Eyüboğlu süreçle ve açılan davalarla ilgili bilgi verdi.  Toplantıda, SGK’nın herhangi bir bildirim yapmaksızın yürüttüğü bu uygulamanın bireysel açılacak davalarla dava konusu edilmesi ve alınacak kararların reçete yetkisinin iadesi için kuruma tebliğ edilmesi ortak kanısı hakim oldu. Konu hakkında yapılacak girişimler sonrasında bir basın açıklaması organize edilmesi ve mücadelenin aktif katılımla devam etmesi kararlaştırıldı.

SUT kararları ışığında hekim emeğinin yok sayılması konusunda son 4-5 yıldır işlem fiyatlarının değişmemesi ve her geçen gün hekim emeğinin ücretlendirmelerde paket fiyat içinde değerlendirilerek değersizleştirilmesi konusunda Dr. Arda Saygılı söz alarak adeta hekim emeğinin yok sayıldığını, bu konunun tartışılarak mücadele edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini aktardı.

Özel sağlık kuruluşlarında kadro baskısı ile çalışan hekimlerin yasaların iş göremezlik olarak tanımladığı gebelik, hastalık, ameliyat vb. durumlarda, kadronun aktif kullanımı için iş akitlerinin feshedilmeye çalışılması ile ilgili Odaya ulaşan bazı örnekler katılımcılarla paylaşıldı. Bu konu ekseninde iş sözleşmeleri ve özel sağlık kuruluşlarınca hizmet satın alınması uygulamalarında hekimin hakları ve durumu konularında bilgi aktarımı yapıldı.

Bu tür tek taraflı haksız ve gayrı yasal olan iş sözleşmelerinin iptali konusunda tüm özelde çalışan hekimlere duyuru yapılarak yaşadıkları olayları odaya bildirmeleri konusunda çağrı yapılmasına, yapan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde çalışma yapılmasına karar verildi.

Ücret ve hak edişler açısından hekimlerin şirket kurmaya zorlanması karşısında şirket kurmanın olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konarak şirket kurulduğu takdirde hekimlerin özlük haklarındaki kayıpları, aynı zamanda sorumlu olacakları yasal ve maddi yükümlülükleri belirten bir bilgilendirme yazısının hazırlanmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!