Emekli Olup Aile Hekimliği Yapan Hekimler Toplandı


  • Haziran 20, 2012
  • 3296

Emekli olduktan sonra Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayarak mesleğini devam ettiren meslektaşlarımız İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu çağrısıyla 19 Haziran 2012 tarihinde Cağaloğlu binamızda biraraya geldi.Yaklaşık 50 aile hekiminin katıldığı toplantı, Genel Sekreter Dr.Ali Çerkezoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Fethi Bozçalı ve Hukuk Danışmanımız Av.Meriç Eyüboğlu'nun da katıldığı toplantıda yaşanan sorunlar ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Bilindiği gibi; emekli olduktan sonra aile hekimi olarak mesleklerini sürdüren hekimlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşlarının kesildiği, ya da kesileceği, daha önce aldıkları maaşların iadesinin istendiği, aksi halde yasal yaptırımlara tabi tutulacakları yönünde tebligatlar yapılmıştı. Yaşanan bu süreç karşısında mağdur olan hekimlerin ne yapmaları gerektiği toplantıda ayrıntılarıyla tartışıldı.

Avukat Meriç Eyüboğlu'nun verdiği bilgiler, katılımcıların görüş ve önerileri ile soruların yanıtlanması sonrası izlenecek yol belirlendi. Meslektaşlarımız; emekli olmalarının kendileri için daha sonra hiç bir mağduriyet yaratmayacağını her toplantıda dile getiren Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin kendilerini yanılttığını, mağdur duruma düşürdüğünü dile getirdiler. Aile hekimliğine başladıkları ilk aylarda emekli maaşlarını alacakları kaydıyla çalışacaklarını bildiririr bir yazı imzaladıklarını da belirttiler. Toplantıda, mağduriyet yaşayan hekimlerin her biri için ayrı ayrı çözüm yollarından oluşan yasal yol haritası belirlendi. İdari mahkemelere yürütmeyi durdurma, Anayasa Mahkemesi'ne yasa iptali için başvuruların yapılacağı aktarıldı. Yasal sürecin yanı sıra TTB eliyle SGK ile konunun ayrıca görüşüleceği dile getirldi. Yaşanan mağduriyetin kamuoyu ile paylaşılması için bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!