Emekli Aile Hekimlerinin Sorunları Yargıya Taşındı, Hukuk Büromuz Tarafından Örnek Dava Açıldı


  • Kasım 09, 2012
  • 3045

İstanbul’da aile hekimliği uygulaması 01.11.2010 tarihinde başladı.

Emekli hekimlerin de, aile hekimi olarak görev yapabileceğinin duyurulması üzerine bu statüdeki hekimler de Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayarak göreve başladılar.

Sözleşmelerin imzalanması sırasında, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından emekli aylığının kesilmesini isteyip istemedikleri sorulduğu ve hekimlerden bu içerikte dilekçeler alındığı bilinmekteydi.  Nitekim hekimlerin emekli maaşları kesilmedi.

Keza işveren konumundaki İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, (emekli oldukları halde çalıştıkları için) sosyal güvenlik destek primi kesilerek, hekim adına SGK’ya ödendi.

Bu durum iki yıla yakın bir süre, herhangi bir sorun yaşanmaksızın devam etti.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, göndermeye başladığı yazılar ile hekimlerden bu dönemde aldıkları emekli maaşlarının geri ödenmesini/iade edilmesini istemektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından organize edilen “emekli aile hekimleri” toplantıları sonucunda, sorunun yargıya taşınması benimsenmiştir. Bu çerçevede bir üyemiz tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş ve Hukuk Büromuz tarafından örnek dava açılmıştır.

Davayla ilgili gelişmeler ivedilikle duyurulacaktır.

Saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kuruluİstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosunun açıklamaları için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!