Aile Hekimliğinde Nasıl Bir Çalışma Biçimi Nasıl Bir Sözleşme İstiyoruz? Toplantısı Gerçekleştirildi


  • Kasım 26, 2012
  • 3129

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından, “Aile Hekimliğinde Nasıl Bir Çalışma Biçimi Nasıl Bir Sözleşme İstiyoruz?” adıyla düzenlenen toplantı 24.11.2012 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.


İki ayrı bölümde tam gün yapılan toplantının açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptı.

Aile Hekimleri Komisyon Eşbaşkanları Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Ahmet Erdal Uğurlu’nun yönettiği toplantının ilk bölümünde, Aile Hekimleri Komisyonu adına Dr. Turan Karakaş, Aile Hekimliği sürecini, sözleşmeli çalışmanın yarattığı sıkıntıları anlattı.

Aile Hekimliği yasasını, yönetmeliklerini, sözleşmenin dayanaklarını Odamızın Hukuk Bürosu Avukatlarından Oya Öznur anlattı. Daha sonra TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına  İlknur Kaya Bahadır, İSTAHED adına Dr. Recep Koç, İstanbul Tabip Odası Yönetim kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ve birçok katılımcı görüş ve önerilerini sundu.

Toplantının ikinci bölümde çözüm önerileri tartışıldıktan sonra kabul gören karar önerileri sıralandı. Bu karar önerilerinin toparlaması amacıyla bir yazım komitesi oluşturuldu.

29 Kasım 2012 tarihine dek elektronik ortamda eksik kalan görüş ve önerilerle birlikte sonuç bildirgesinin hazırlanıp konuyla ilgili tüm taraflara sunulması, alınan kararların yaşama geçirilmesi için çalışmaların yapılması ortak kararıyla toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!