Aile Hekimliği Sözleşmelerinin, Damga Vergisinden Muaf Olduğu Açıkça Düzenlendi. Peki Önceki Dönemde Yapılan Kesintiler Ne Olacak?


  • Eylül 01, 2013
  • 6062

15.06.2012 tarihinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun, damga vergisinden istisna tutulan belgelerin gösterildiği tablosunda değişiklik yapıldı. Nihayet 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na göre yapılan hizmet sözleşmelerinin, damga vergisinden muaf olduğu açıkça düzenlendi.

Peki daha önce yapılan kesintiler ne olacak?

Aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılmasının hukuki bir temeli bulunmamaktaydı. Bu nedenle İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu ve TTB Hukuk Bürosu tarafından açıklama yazıları hazırlanmış ve örnek başvuru ve dava dilekçeleri oluşturulmuştu.

Yargı da bu kesintinin hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Yani yapılan son değişiklik sadece “malumun ilanı” olarak yorumlanabilir. 

Ancak bu değişiklik öncesinde yapılan kesintiler halen iade edilmedi. Oysa üyelerimiz tarafından yapılan başvurulardan diğer illerde damga vergisi kesintilerinin aile hekimlerine iade edilmekte olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne sorunu iletip, önceki sözleşme dönemlerinde kesilen damga vergisi tutarlarının aile hekimlerine iadesi gerektiğini bildirdik. İlgili yazıyı bilginize sunuyoruz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kuruluİlgili yazılar

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/1980-damga-vergisi-adesi-cin-dava-acmak-steyen-aile-hekimlerine-bilgi-notu-ve-dava-dilekcesi-oernei.html

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/damgavergisi-3534.html

İHSM’ye gönderilen yazı


Bu HABERİ Paylaş!