ASM Çalışanları Güvenceli İş, İnsani Ücret Talebiyle Halk Sağlığı Müdürlüğü Önündeydi


  • Eylül 24, 2013
  • 3603

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi tarafından 'Keyfi baskıcı ödeme ve sözleşme değil, güvenceli çalışma insani ücret istiyoruz' çağrısıyla, 24 Eylül 2013 Salı günü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına katılan Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı; Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Taslağı’nın mevcut haliyle yayınlanıp uygulanması halinde hak kayıplarının artacağını, ASM çalışanlarını acillerde çalıştırmada ısrar edilmesinin halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkının gasp edilmesi anlamına geleceğini, bu uygulamayla acillerde yaşanacak ölümlerden sakatlanmalardan Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olacağını belirtti. Dr. Bozçalı, piyasanın değil toplumun ihtiyacına göre belirlenmiş bir sağlık ortamında, performansa dayalı olmayan koşullarda çalışmak istediklerini, bölgesel tabanlı nitelikli birinci basamak sağlık hizmetlerinin, gündemdeki kızamık salgınlarının bir daha yaşanmamasına, acillerde hasta birikimlerinin azaltılmasında etkili olacağını ifade etti.

Ardından basın açıklaması metni Odamız Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr.Ahmet Erdal Uğurlu tarafından okundu. Daha sonra SES adına Aydın Oral; sağlık çalışanlarının örgütlü ortak mücadelesini yükselteceklerini, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) yönetim kurulundan Dr.Gürsel Özer ise yapılan ve yapılması düşünülen son düzenlemelerle aile hekimlerinin kayıplarının arttığını, artacağını, ortak mücadelenin önemli olduğunu belirten konuşmalar yaptılar.

Etkinlikte ayrıca Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Taslağı ve ASM çalışanlarının acillerde çalışmasını öngören yönetmelik değişikliğine karşı başlatılan elektronik imza kampanyasına (www.sozlesmeyehayir.com) katılım çağrısı da yapıldı.

Basın Açıklaması İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!