Aile Hekimleri, Bakanlığın Dayatmalarını Boşa Çıkarmaya Kararlı


  • Kasım 13, 2013
  • 3230

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 12.11.2013 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Ümit Şen ve Dr. Fethi Bozçalı’nın katılımıyla aylık toplantısını yaptı.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar:


1.       Evlilik öncesi eşlerden  Hb Elektroforez tetkikinin istenmesinin zorunlu kılınmasının bilimsel dayanağı, pahalı bir tetkik olması, sadece Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün anlaşmalı laboratuvarlarda yapılmasının istenmesi gibi sorular tartışıldı, ilk etapta Hematoloji Uzmanlık Derneklerinden bu konuda görüş istenmesi kararlaştırıldı.
2.       Suriye den gelen sığınmacılara yapılacak polio aşısının kimlere, nasıl yapılacağı, nasıl tespit edileceği, kayıtlarının nasıl tutulacağı, diğer aşıları gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için bir çalışma yapılıp yapılmadığının İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden öğrenilmesi, konunun yakından izlenerek, toplumun her kesiminin ayrımsız koruyucu sağlık hizmet hakkından yeterince faydalanması, sağlık çalışanlarının da mağdur edilmemesi gerektiği vurgulandı.
3.       ASM’lerin kamu binalarında hizmet vermelerini sağlamak için yapılacak çalışmaların çerçevesi, yöntemi, görev alacak üyeler belirlendi. İstanbul’da kamu binaları dışındaki ASM’lerde çalışan arkadaşlarımızdan  destek alınarak bu çalışmanın yürütülmesinin önemi vurgulandı.
4.       Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliği ile ilgili birkaç yeni taslak bulunduğu, bu taslaklarda ASM çalışanlarına dayatılan acil nöbet uygulamalarından, katsayı düşürülerek yapılacak olası ücret düşüklüğünden vazgeçilmediği, buna karşı yürütülen eylem ve etkinliklerin kararlılıkla sürdürüleceği ortak görüş olarak belirlendi.
5.       TTB Aile Hekimliği Kolunun Sağlık Bakanlığı önünde yapmış olduğu kitlesel basın açıklaması(http://www.ahek.dr.tr/haberler/99-kirmizikart.html) ve kol toplantısında alınan kararlar (http://www.ahek.dr.tr/haberler/98-kararlar.html)değerlendirildi.
6.       Bir sonraki toplantının 10 Aralık 2013 Salı günü Saat 18.30’da İstanbul Tabip Odası’nda yapılması kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!