Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın 8 Saat Açıklamalarına Karşı Mücadelelerini Yükselterek Sürdürecekler!


  • Aralık 18, 2013
  • 2587Odamız Aile Hekimleri Komisyonu tarafından, 'Torba Yasa Tasarısı' içinde yer alan, "ASM çalışanlarına ayda asgari 16 saat zorunlu acil nöbet" maddesinin yasalaşmasını engellemek için yürütülen tüm eylem ve etkinlikleri değerlendirmek ve önümüzdeki günlerde yapılacak etkinlikleri belirlemek amacıyla 17 Aralık 2013 Salı akşamı Odamız Cağaloğlu binasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Pratisyen Hekimlik Derneği üyeleri, Pratisyen Hekim Komisyonu, İSTAHED, Birinci Basamak hekimleri, TTB MK Üyeleri Dr.Filiz İncekara, Dr.Osman Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr.Emel Atik, Dr.Fethi Bozçalı katıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanı’nın ASM çalışanlarının kamu hastane acillerinde eğitim amaçlı  en az 8 saat zorunlu nöbet  tutmasını savunan açıklamalarının kabul edilemez olduğu, ASM çalışanlarına acilde nöbet dayatmalarına karşı kararlılıkla yürütülen mücadelenin daha da yükseltileceği ifade edilerek ,Türk Tabipleri Birliği’nin, henüz 40 maddesi görüşülmüş olan 'Torba Yasa Tasarısı’nın bütününe karşı  22 Aralık 2013 Pazar günü Ankara’da toplayacağı Türkiye Büyük Hekim Meclisi’ne katılım çağrısı yapıldı. Torba Yasa Tasarısı’na karşı  Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun,  23-24-25 Aralık 2013 tarihlerinde yapacağı iş bırakma eylemi olumlu değerlendirilerek bu konuda TTB adına en kısa sürede açıklama yapılacağı bildirildi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun  19 Aralık 2013 Perşembe günü, genel bütçeye karşı ve kamu çalışanlarının temel hakları için yapacağı bir günlük iş bırakma eylemine katılım çağrısı yapıldı.


Bu HABERİ Paylaş!