İlçelerde Aile Hekimleri Toplantıları Başladı


  • Ocak 30, 2014
  • 2619

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, ASM çalışanlarına acil nöbet dayatmaları, önümüzdeki günlerde yayınlanacağı söylenen yeni Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Kurulu(TUK) kararlarının ilçeler düzeyinde Aile Hekimleriyle tartışılması, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla toplantılar yapmaya karar vermişti.

Bu amaçla ilk toplantı 29 Ocak 2014 tarihinde Silivri ilçesinde yapıldı.

Toplantıya ilçenin birçok Aile Sağlığı Merkezi’nden ve Toplum Sağlığı Merkezi'nden toplam 18 hekim katıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı’nın gündeme  ilişkin gelişmeleri ve  bu konuda Odamızın yürüttüğü etkinlikleri özetlemesi ve ilçenin birinci basamak temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar’ın Torba Yasa’da yapılan değişiklikleri hatırlatmasıyla başlanıldı.

Ana gündemle ilgili yapılan tartışmalar:

ASM çalışanlarına Acil Nöbet dayatmalarının şimdi de, ASM’lere de 24 saat nöbet şekliyle uygulanmak istendiğini, bu duruma karşı;

1.ASM binalarının hem fiziki koşulları ve tıbbi donanımın yetersizliği, personel eksikliği, deneyimsizliği gibi bir çok nedenden dolayı ASM’lerde acil hizmetin verilemeyeceği,

2.Sağlık çalışanına yönelik şiddetin artacağı, sağlık çalışanlarının kendilerini bu koşullarda koruyamayacağı,

3.Hastane koşullarının olmadığı mekanlarda acil hizmetinin sunulamayacağı yasal mevzuatta da belirtildiği hatırlatıldı.

Böylesi dayatmaların karşısında sessiz kalınmaması gerektiği, iş bırakma dahil her türlü meşru mücadele yöntemlerinin yaşama geçirilmesi için üstlerine düşen sorumluluğu dayanışma içinde yerine getireceklerini söylediler.

TUK Kararları:

1.Aile Hekimlerine geçiş dönemi uzmanlık eğitimi için TUK'un aldığı kararlarının uygulanmasının pek mümkün olmadığını,

2. Uzmanlık eğitiminin zorunlu kılınmaması gerektiğini, ancak iş güvencelerinin sağlanmasının en önemli kaygıları olduğunu,

3.Nitelikli mesleki eğitim programının belli standartlarda, özel koşul içermeden, gönüllülük temelinde, hekimler arasındaki farkı azaltmayı hedefleyen özellikleri taşıması durumunda destek olacaklarını belirttiler.

Toplantıda ayrıca yerel sorunlar da görüşüldü:

Şerife Baldöktü ASM’nin deprem güvenliği nedeniyle yıkılması ile birlikte odamız öncülüğünde yürütülen kararlı mücadele sonucunda Silivri Belediyesi tarafından başka bir arsa üstünde yeniden yapılmasının önemli olduğu, aynı şekilde deprem güvenliği nedeniyle yıkım kararı alınan 1 No.lu Merkez ASM için de kamu tarafından yeni bina yapılması için başlatılan mücadelenin inatla sürdürülmesinin genel mücadele açısından da değerli olduğu anlatıldı.

ASM denetimlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için TSM sorumlu hekimiyle görüşme yapılması kararlaştırıldı.

İlçe düzeyinde Silivri’de başlatılan toplantıların, İstanbul’un ilçelerinde ve Yalova’da yapılacağı bilgisi verildi.


Bu HABERİ Paylaş!