4 Aralık 2013 Tarihinde Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Eyleme İlişkin Savunma Dilekçesi Örneği


  • Mart 13, 2014
  • 4257

“Bilindiği Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ikinci basamak sağlık kuruluşları acil servislerinde nöbet tutmaya zorlanması ve dolaşıma giren Yönetmelik taslağı ile aile hekimlerinin ücretlerinin daha da düşürülmesi nedenleriyle 4 Aralık 2013 tarihinde, aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimler Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde yapılacak basın açıklamasına katılmaya davet edilmiştir.

Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası tarafından da, “Aile Hekimlerinin Eylemini Sahipleniyoruz” başlıklı açıklama yayınlanmış ve tüm üyeler bu etkinliğe katılmaya davet edilmiştir.

Ülke genelinde çok sayıda aile hekimin katılımıyla gerçekleşen etkinlik sonrasında, aile hekimlerine “savunma” içerikli yazılar tebliğ edilmeye başlanmıştır.  Bu nedenle bu tür eylemler konusunda oldukça deneyimli olan Hukuk Büromuz tarafından ekte bir örneği yer alan savunma dilekçesi ivedilikle hazırlanmış ve başvuran hekimler paylaşılmıştır/paylaşılmaktadır. 

Savunma dilekçesi İSTAHED başta olmak üzere diğer derneklerle de paylaşılmıştır. Zaten bu nedenle de web sitesine konulmasına da gerek konulmamıştır.

Ancak gelinen noktada hazırladığımız savunma dilekçesi örneğini, çok daha sayıda hekime ulaşması amacıyla web sitesinin hukuk sayfalarına da aktarıyoruz.

13.03.2014
İstanbul Tabip Odası
Hukuk BürosuDilkçe için Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!