ASM Çalışanları Nöbet Tutmamakta Kararlı!


  • Nisan 30, 2014
  • 2903


Kızamığı, polioyu yok etmek görevimiz.

Hastane değil ASM çalışanıyız.

Nöbet tutmayacağız.

Direne direne kazanacağız.

Sloganlarıyla Zeytinburnu’ nu inleten sağlık çalışanları, nöbet dayatmalarına karşı kararlılıkla direnecekler.


29 Nisan 2014 Salı günü kendilerine dayatılan acil nöbet uygulamalarına karşı Zeytinburnu Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce birinci basamak sağlık çalışanı nöbetleri tutmayacaklarını ilan etti.


Odamızın,  İSTAHED, PHD, TAHUD, İSTASED, SES, TÜRK-SAĞLIK-SEN ve BBS sağlık örgütlerinin birlikte düzenledikleri  mitinge dönüşen kitlesel basın açıklaması, Sağlık Bakanlığı’nın ASM sağlık çalışanlarına kamu hastane acilleri ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat nöbet tutmayı zorunlu kılan yasal düzenlemeler ve nöbet listelerinin hazırlanması sonrasında alınan ortak karar doğrultusunda hazırlanmıştı.


Nöbet  tutmayacaklarını gerekçeleriyle bildiren dilekçeleriyle  Halk Sağlığı Müdürlüğü önündeki alanda toplanan birinci basamak sağlık çalışanları, kazanılmış haklarını koruyacaklarını, halkın nitelikli sağlık hakkını savunacaklarını, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildiren ortak basın açıklamasını Odamız Aile Hekimleri Komisyonu üyelerinden Dr. Ece Gürgüt okudu.


Mitingde ilk konuşmayı Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Samet Mengüç ‘ün yaptı. Ardından katılımcı örgütlerin sözcülerinin yaptığı konuşmalar sonrasında Odamızın bir önceki  başkanı Pof. Dr. Taner Gören in ASM sağlık çalışanlarına destek veren açıklamasıyla devam etti. Mitinge yönetim kurulu üyelerimizden Dr. Hakan Hekimoğlu, Dr. Ümit Şen, Dr. Ozan Toraman, komisyon üyelerimiz, ASM,TSM  ve diğer sağlık çalışanları katıldı.


Mitinge dönüşen kitlesel basın açıklaması, Grup Abdal müzik topluluğunun seslendirdiği türkülerle renklendi. Sağlık çalışanları da türkülere eşlik ederek, alanda halay çekerek mesajlarını farklı bir dille ilettikten sonra TTB’nin çağrısıyla 3 Mayıs’ta Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde gidileceği anonsuyla miting sona erdirildi.

 


Bu HABERİ Paylaş!