Aile Hekimleri Anadolu Yakasından Sağlık Bakanlığı'na Seslendi


  • Ekim 09, 2014
  • 3172

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından '7x24 Çalışmaya Razı Olmayacağız' adıyla başlatılan bölge toplantılarının ikincisi Anadolu yakasında  30 Eylül 2014 Salı günü saat Kadıköy büromuzda gerçekleştirildi.

Silivri bölgesinde başlatılan toplantıların ikincisine yönetim kurulu üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu, Hukuk Büromuzdan Av. Hazal Pekşen, Anadolu yakasında ASM’lerde çalışan Aile Hekimleri, Ebe, Hemşireler ve Komisyon üyelerimiz katıldı.

Katılımcılar hastane nöbetlerine gitmediklerini, gitmeyeceklerini bu konuda kararlı olduklarını ifade ettiler.

Sağlık bakanlığının aldığı kararlara sağlık emekçilerinin katılımını sağlamadığı ve kendi bildiğini uygulamaya çalıştığını, alanda çalışanların hem sorunları daha iyi gördükleri, hem de çözüm önerilerinin daha gerçekçi olduğu söylendi.

Toplantıda söz alan katılımcılar, Sağlık Bakanlığının çalışanların temel haklarını geriletecek uygulamalara karşı, nöbetlere ve fazla mesailere gitmeyerek kararlılıklarını dile getirdiklerini, bundan sonra da hakları için mücadele etmeye hazır olduklarını belirttiler.

Bu dayatmalara karşı değişik eylemliliklerin(afiş çalışması, broşür, toplantılar, grev..) uygulanabileceği belirtildi.

15 Kasım 2014 tarihinde yapılacak foruma katılımın önemli olduğu, katılım için çağrıda bulunuldu.

Yapılan ve yapılacak olan toplantıların çalışanların moral ve motivasyonunu arttırdığı, bu tür buluşmaların tekrarlanmasının önemi vurgulanarak toplantı tamamlandı.


Bu HABERİ Paylaş!