Aile Hekimleri Uzun ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Mücadele Etmeye Kararlı


  • Ekim 16, 2014
  • 2790İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu,14.10.2014 tarihinde belirlemiş olduğu gündemle toplanarak üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar aldı.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu ve komisyon üyeleri katıldı.


Sağlık Bakanlığının son torba yasayla "ASM çalışanlarına hastane acilleri ve 112'lere ek olarak ASM ve TSM'lerde ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet dayatmaları”na karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, bu amaçla bölge düzeyinde yapılan toplantıların oldukça yararlı olduğu, yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.   

YAPILAN GÖRÜŞMELER ALINAN KARARLAR:

BÖLGE TOPLANTILARI VERİMLİ GEÇİYOR

Komisyonun bir önceki toplantısında Sağlık Bakanlığının ASM ve TSM'lerde, Cumartesi, Pazar dahil ASM çalışanlarına nöbet tutturarak uzun ve esnek çalışma dayatmalarına karşı '7x24 çalışmaya razı olmayacağız' adıyla bölge düzeyinde toplantı yapma kararı almış, toplantılar bazı bölgelerde (Silivri, Kadıköy, Beykoz) başlatılmıştı. Verimli geçtiği bildirilen toplantıların diğer bölgelerde de (Beyoğlu, Beşiktaş, Kartal, Maltepe, Avcılar, Eyüp, Bayrampaşa vb.) yapılması için planlama yapılmıştır.

YALOVA VALİLİĞİ NÖBETLERE GİTMEYEN ASM ÇALIŞANLARINI HAKLI BULDU

İstanbul'da ASM çalışanlarına yazılan hastane acil nöbetlerine ağırlıklı olarak gidilmediği, bu dayatmaya karşı hakları için mücadele eden ASM çalışanları, haklı duruşlarıyla başarılı bir tutum sergilediği dile getirildi.  Meslek odaları, dernek ve sendikaların adı geçen nöbetlerin haksız ve hukuksuz olduğunu bildiren görüşlerine bir destek de Yalova Valiliğinden geldi. Hatırlanacağı üzere, Yalova'da aile hekimlerine nöbetlere gidilmediği için ceza puanı verilmişti. Verilen ceza puanına itiraz edilmiş, itirazları değerlendiren Yalova Valiliği, bizlerin de çokça dile getirdiği gerekçelerle ceza puanlarına yapılan itirazları kabul etmişti. Bu gerekçelerin olabildiğince her platformda dillendirilmesinin önemi vurgulandı. Torba yasayla birlikte haksız ve hukuksuz bir şekilde resmi gazetede yayınlanan, ek olarak  ASM ve TSM'lerde nöbet uygulamasına yönelik yayınlanacak yönetmelik ile ilgili yapılacak eylem planı değerlendirildi.

ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ HAK KAYIPLARIYLA DOLU

Eğitim ASM'ler ile ilgili yayınlanan ödeme ve sözleşme yönetmeliği değerlendirildi. Bu yönetmelikle Cumartesi çalışma ve katsayıların düşürülmesi gibi hem ücretlerde düşmelere hem de Cumartesi günleri gibi uzun çalışmaya neden olacak önemli hak kayıplarına yol açılacağı ifade edildi. Bu konuda ayrıntılı değerlendirmenin sonradan yapılamasının uygun olacağı bildirildi.

RAPOR GENELGESİ BİLİMSEL DAYANAKTAN YOKSUN VE YENİ BÜROKRASİ GETİRİYOR
ASM'lerde verilen raporlara ilişkin Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlamıştı. Yayınlanan rapor genelgesi değerlendirildi. Raporlama konusunda yeni bir bürokrasi oluşturulduğu, bilimsel temelde değerlendirme yapılmadığı yorumları yapıldı. Bunun için her raporla ilgili uzmanlık derneklerine görüş sorulmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyesi, Milli eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü gibi kurumlara Oda adına başvuru yapılarak, gereksiz rapor istemlerinin önlenmesi için destek talebinde bulunulması kararlaştırıldı. Bu konuda yapılacakları koordine etmek üzere komisyon üyesi arkadaşlarımız görev aldı.

YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Aile Hekimliği sözleşme döneminin yaklaşması üzerine, önceki yıllar yapılan sözleşme taleplerimizi içeren metnin güncellenmesi, TTB Aile Hekimliği Kolu'nun yapılacağı 2 Kasım 2014 tarihine dek komisyon görüşlerimizin belirlenmesi, konuyla ilgili bir arkadaşımızın görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

GÜVENLİKLİ ASM İSTEMLERİMİZE BİLE OLUMLU YANIT VERİLMİYOR
ASM'lerde yaşanan saldırılar ve güvenlik sorunu tartışıldı. Beyoğlu 8 No.lu ASM'ye yapılan saldırılar,  bu ASM'de çalışan Dr. Kazım Altaş tarafından anlatıldı. Saldırılar sonrası yaşanan olayları komisyon üyeleriyle paylaşıldı. Çalışanların can güvenliğinin olmadığını saldırıların tekrarlandığı koşullarda hizmete devam etmenin mümkün olmadığı, ilk günden Odamızın gösterdiği duyarlılıkla her türlü desteğin verileceği, önümüzdeki süreçte neler yapılacağı Av. Meriç Eyüboğlu'nun  katılımıyla değerlendirildi. Bunun için ilk etapta yetkililerle görüşülmesi, sonrasında yapılacakların belirlenmesinin uygun olacağı ortak görüş olarak benimsendi.

İNSANLIK DRAMI SÜRÜYOR KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ

Sınırlarımızda yaşanan savaş ve katliamlar sonrası ülkemize sığınan insanlar ile ilgili yapılanlar paylaşıldı. İstanbul Tabip Odası ve TTB'nin bir çok Oda ile birlikte başlattığı İstanbul'dan sınıra barış zinciri oldukça ilgi gördü ve katliama uğrayan halklara destek sağladı. Kobané halkının IŞİD katliamcılarına karşı gösterdiği direnişin tüm insanlık adına anlam taşıdığını, katliamdan kaçan onbinlerce insanın Suruç ilçesine sığındığını, oldukça kötü koşullarda yaşamaya çalıştığını, temel ilaç gereksinimlerinden, barınma, su, tuvalet, banyo, besin, giysilere kadar her türlü ihtiyaçlarının bulunduğunu, bu amaçla İstanbul Tabip Odası'nın yaşamı ve barışı savunmak adına gösterdiği duyarlılığın önemli olduğunu, bunun sürmesi gerektiği bildirildi.

15 Kasım 2014 tarihinde son 4 yıl içinde ASM'lerde yaşadıklarımızı değerlendireceğimiz foruma ve bölge toplantılarına katılım sağlanması çağrısıyla toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!