Beykoz Bölge Toplantısı Yoğun Gündemle Yapıldı


  • Ekim 16, 2014
  • 2777İstanbul Tabip Odası  Aile Hekimleri Komisyonu ‘7x24 çalışamaya razı olmayacağız’ adıyla planlanan bölge toplantıları devam ediyor.

Beykoz  bölgesi 14 Ekim Salı günü Soğuksu ASM'de buluştu.

17 ASM'de 70 birimin olduğu Beykoz ilçesinde hemen tüm ASM'lerden hekim ve hemşirelerin katılımıyla geçekleşen toplantıda Beykoz ilçesinin güncel sorunları ve nöbet dayatmaları görüşüldü.

Hemşire yokluğu ASM kapattırıyor:
Nüfus dağılımı nedeniyle mobil nüfusu ve 1-2 birimli ASM'leri ile diğer ilçelerden farklı olan ilçede hemşire istifaları ve doğum izinlerinin önemli bir sorun olduğu görüldü.

Kağıt üzerinde sadece beş birimde hemşire eksiği var gibi görünse de uzun dönemli izinler eklendiğinde onun üzerinde hemşire olmayan birim bulunan ilçemizde TSM tarafından da yeterli destek sağlanamadığı için tek ya da iki birimden oluşan ASM'ler kapanma yolunda olduğu konuşuldu.

Nöbetlere hayır
Beykoz ilçesinde acil nöbetlerine katılım yok düzeyinde. Yazılan acil nöbetlerinin bizim işimiz olmadığı bir kez daha dile getirildi.

Belediye ile daha yakın çalışma
İlçede belediye spor tesislerinden faydalanmak için halen hepatit gibi tahliller isteniyor. Bu gereksiz bürokrasinin ve masrafın giderilmesi için boşa giden harcamanın önlenmesi için belediye ile görüşmeye karar verildi.

Yine defin nöbetleri için diğer ilçelerde uygulanan çözümün Beykoz ilçesinde de gerçekleşmesi için çalışmaya karar verildi.

Daha iyi aile hekimliği için birlikteyiz
Çalışanların daha iyi çalışma koşullarının sağlanması için başta sözleşme olmak üzere mevzuattan kaynaklanan sorunların gidermesi amacıyla birlikte hareket etme kararlılığımızın önemi bir kez daha dile getirildi.

Toplantıda  ayrıca kendi gündelik medikal konularda güncellemeler yapmak ilçede bulunan diyetisyen, psikolojik danışmanlık gibi birimlerle daha fazla iletişimde bulunmak için buradaki arkadaşlarımızı toplantılarımıza davet etme kararı alındı.

11 Kasım'da yeniden buluşuyoruz:

Beykoz aile hekimleri olarak bir sonraki toplantımızı 11 Kasım Salı günü yapmaya karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!