TTB’den Halk Sağlığı Kurumu’na Aile Hekimliği Sözleşmeleriyle İlgili Yazı


  • Kasım 10, 2014
  • 2725

TTB Merkez Konseyi, aile hekimlerinin yeni sözleşme dönemiyle ilgili olarak Halk Sağlığı Kurumu’na bir yazı gönderdi.

Aile hekimlerinin özlük haklarıyla ilgili yasal bir düzenleme olmadığının hatırlatıldığı yazıda, öncelikle önümüzdeki yıllar için geçerli olacak sözleşmenin temelini oluşturacak ana düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilerek, sözleşmenin de buna göre hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Bu bağlamda, toplum sağlığı merkezlerinden aile hekimlerine gönderilen sözleşme yenilenmesine ilişkin başvuru yazılarının bir an önce durdurulması, işlemlerin de TTB Merkez Konseyi ile paylaşılması istendi.

Halk Sağlığı Kurumu’na gönderilen yazı için…


Bu HABERİ Paylaş!