Aile Hekimleri Esnek ve Uzun Çalışmaya Karşı Direnmeye Kararlı


  • Aralık 12, 2014
  • 3009

Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerine haftaiçi 20.00'ya dek çalıştırmak istemesi , ayrıca Cumartesi günleri nöbet konulmasına yönelik uygulaması büyük tepkiyle karşılandı. 12 Aralık 2014 tarihinde iş bırakan aile hekimleri İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

12.30'da Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri "Angarya Çalışmaya Hayır", "Nöbet Bahane Seçim Şahane", "Bakan İstifa" dövizleri taşıyarak ve sloganlarla tepkilerini ifade ettiler. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Silivri Temsilcimiz Dr. Fethi Bozçalı da katıldılar.

Eylemde ilk konuşmayı Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez yaptı. Dr. Erez konuşmasında Sağlık Bakanlığı ve Hükümetin hatalı politikalarda ısrar etmeyi sürdürdüğünü belirtti ve "Sağlık Bakanlığı Hükümet ısrarla aynı yöntem ve politikalarla hareket ediyor; halkın gözünü boyamak için altı boş uygulamalar getiriyorlar. TTB'nin uyarılarını ve taleplerini ise dikkate almıyorlar. Süreç tıkanmayla sonuçlanıyor. Aile hekimliği uygulamaya geçtiğinde her mahallenin doktoru olacak, ailemizin doktoru olacak reklamıyla anlattılar halka. Şimdiyse hastanelerdeki acil sayısını karşılayamadıkları için aile hekimlerini nöbete zorluyorlar. Bizler bu uygulamaların halkın gözünü boyamaya dönük olduğunu, halkın kandırıldığını anlatmaya ısrarla devam edeceğiz" dedi.

Eylemde İSTAHED adına Dr. Esin Şener, Birlik ve Dayanışma Sendikası adına ise Dr. Mehmet Sözü konuşmalar yaptılar.

İstanbul Tabip Odası ve SES adına ortak açıklamayı ise Dr. Ayten İnan okudu. Yapılan açıklamada; "Birinci basamak sağlık hizmetlerini parçalayan, ekip hizmetini ortadan kaldıran, toplumun ancak kayıtlı olan kesimine, başvuruya dayalı hizmet anlayışı her geçen gün dökülüyor. Halkı tüketim nesnesine dönüştüren anlayış, ortalama sağlık hizmeti başvuru sayısını yıllık bazda 10'lara çıkarmıştır. Acilleri tıka basa dolduran, niteliği düşük sağlık hizmet anlayışı çökmüştür; oluşan tahribatın ASM'leri gece gündüz açık tutarak giderilemeyeceği ortadadır. Bu yöntemle birinci basamağa verilecek zararın daha da büyüyeceği açıktır. ASM çalışanlarının dinlenme hakkını elinden alan, tek taraflı sözleşme dayatan, iş güvencesi olmayan, istismara açık ceza puanlarıyla, para kesintileriyle kendine has özel 'çağdaş köle çalışma düzeni' dayatmalarına karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız" denildi. 

Basın açıklamasında 13 Aralık 2014 günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasının çağrıları da yapıldı.

Yapılan açıklamaların ardından aile hekimleri ve sağlık çalışanları itiraz dilekçelerini toplu olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ilettiler. 

Basın açıklaması metni için tıklayınız.

İstanbul’da ve tüm ülkede 12 Aralık GöREV eylemine katılım %90 ların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu eylemin başarısında emeği geçen bütün birinci basamak sağlık çalışanlarını kutluyoruz.

 


Bu HABERİ Paylaş!