ASM Nöbet Listesi Tebliğ Edilmeye Çalışılan Aile Hekimlerinin Dikkatine

Bilindiği gibi Aile Sağlık Merkezlerinde tutulacak nöbetlerin ayrıntısı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genelgesi ile düzenlendi.
19 Aralık Cuma günü, nöbet listeleri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sitesinde ilan edildi. Bugün, nöbet listelerinin tebliğ edilmeye başlandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yazının devamını okuAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası