Nöbet Dayatmasına Karşı, 'Halk Sağlığı Eğitimleri'


  • Aralık 22, 2014
  • 2581

TTB Aile Hekimleri Kolu, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerine nöbet dayatmasına karşılık, cumartesi günleri "Halk Sağlığı Eğitimleri"ni başlatıyor.

TTB Aile Hekimleri Kolu, 19 Ocak 2014 Cuma günü, TTB'de bir basın toplantısı düzenleyerek Sağlık Bakanlığı'nın nöbet dayatmasını kabul etmediklerini ve bu dayatmaya karşı halk sağlığı eğitimlerini başlatacaklarını açıkladı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara katıldılar.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Filiz Ünal İncekara, 3 Ocak 2015 tarihinden itibaren her cumartesi günü gerçekleştirileceği bu eğitimlerle, Sağlık Bakanlığı'na aile hekimlerinin asli görevinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu hatırlatmayı, vatandaşlara da 'kışkırtılmış sağlık hizmeti' tuzağına düşmeyecek şekilde temel sağlık eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi. İncekara, toplantıların TSM ve ASM dışında gerçekleştirileceğini bildirdi.

 

19.12.2014

 

BASIN AÇIKLAMASI

FAZLA ÇALIŞMAYA KARŞI, DİNLENME HAKKIMIZI SAVUNMAK,

YİRTİRDİĞİMİZ HAKLARIMIZI KAZANMAK,

KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI KAYBETMEMEK İÇİN DİRENECEĞİZ!

Sağlık Bakanlığı, artık çalışanlarını gözden çıkarmıştır.

Birinci basamak sağlık çalışanları günlerdir seslerini duyurabilmek için her türlü yolu deniyorlar.

Ama Sağlık Bakanlığı kulaklarını tıkamış duymuyor…

Sağlık Bakanlığı ASM ve TSM sağlık çalışanlarına dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayatmada bulunuyor.

Yüzyıllardır ağır bedeller ödenerek kazanılan günde 8 saat, haftada 40 saat çalışma hakkı yok sayılıyor, dinlenme hakkı gasp ediliyor.

Şimdilik sadece Cumartesi günleri  ‘nöbet’ adı altında çalışma dayatılıyor.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, eylemler öncesi ‘eylemlere yeterli katılımın olmayacağı’ iddiasıyla, hak arayışlarını başlamadan söndürme çabasına rağmen bu dayatmaya karşı duran, sağlık çalışanları 29 Kasım’da, 13 Aralık’ta alanlara çıkmış, 12 Aralık’ta iş bırakmıştır. Sağlık Bakanımız fena yanılmıştır, önce 12 Aralık’taki iş bırakma eylemine katılım oranı tüm yurtta % 90’ların üzerine çıkmış, ardından Ankara’da yapılan kitlesel gösteriler ülke gündemini belirlemiştir.

Hakları için mücadele eden sağlık çalışanlarını bu görkemli direnişleri için kutluyor, çalışanlara destek olan halkımıza ayrıca teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde tahribat yaratmaya devam ediyor, çalışanların sözleşme fesihlerinden, belirsiz statülerine, mesleki bağımsızlığın yok oluşundan, ceza puanlarına, para kesintilerine, ücretli izin kullanamamalarına, her türlü angarya görev dayatmalarına karşı duyarsız kalıyor, bunu dile getiren meslek odaları, dernek ve sendikaların açıklamalarına kulak tıkayan tutumunu sürdürerek halka hayali müjdeler vermeye devam ediyor.

Sadece İstanbul da ASM’lerin çoğu hekimlerin kiraladıkları yetersiz binalarda, kalanlar ise derme çatma kamu binalarında hizmet verirken, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal hizmetler uzmanı gibi kişileri nerelerde çalıştırmayı düşünüyor?

Çalışma hakları giderek kısıtlanan ASM çalışanı istifa aşamasına gelmişken, birinci basamak çökmüşken nasıl aktifleştirecek?

Seçimlere az zaman kala olmayacak sözler vererek, birinci basamak çalışanlarını mağdur etmeye, kalan haliyle birinci basamak sağlık hizmetlerini tamamen bitirmeye çalışıyor.

ASM’lerde polikliniklere hapsedilerek, birimlerinin bürokratik, lojistik işlerini yapmak zorunda bırakılarak, ek görev ve sorumluluklarla boğuşarak mesaisini tamamlamaya zorlanan birinci basamak sağlık çalışanları, koruyucu sağlık hizmetleri için yeterli zaman bulamamaktadır.

Bunun için Cumartesi günleri de fazla çalışma dayatmasında bulunan Sağlık Bakanlığı’na, asli görevi olan ‘koruyucu sağlık hizmetlerini’ hatırlatmak, çalışanlarının tüm dünyada kabul gören haftada 40 saat çalışma hakkı ve dinlenme hakkına saygı göstermeye çağırmak amacıyla 3 Ocak 2015 tarihinden itibaren her Cumartesi günü yapacağımız ‘Halk Sağlığı Eğitimleri’ni başlatıyoruz.

Bu eğitimleri başlatarak çalıştığımız ASM ve TSM birimleri dışında, Sağlık Bakanlığı’nın toplumun gereksinmelerine dayalı bir sağlık politikası oluşturmasına, halkın konuya duyarlı kılınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Son olarak, Sağlık Bakanımıza sesleniyoruz:

‘Aile Hekimleri, kendilerine kayıtlı nüfusla zaten tanışıyordu, halkımıza sorunlarını bire bir anlatıyorlardı, sizlere kötü haberimiz var, halk bizim yanımızda!’

Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

 

 


Bu HABERİ Paylaş!