Silivri Cumartesi Nöbetlerine Hayır Dedi, Temsilcilerini Belirledi


  • Aralık 25, 2014
  • 2078Silivri temsilciliğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık çalışanlarına esnek ve ek çalışma dayatmalarına karşı yürütülecek mücadelenin görüşülmesi ve Odamızın Silivri  birinci basamak temsilcilerini belirlemesi amacıyla 24.12.2014 tarihinde bir toplantı yapmıştır.

Toplantı, Silivri temsilcimiz ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.Fethi Bozçalı'nın konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmelerle başlandı.

Toplantıda, katılımcılar Cumartesi günleri ASM nöbetlerine gitmeyeceklerini, esnek ve uzun çalışma dayatmalarına karşı haklarını korumak için her türlü eylem ve etkinlik içinde yer alacaklarını, tüm ASM ve TSM çalışanlarının hakları için birlikte mücadele etmeye çağırdıklarını bildirdiler.

Birinci basamak temsilcisi olarak Dr.Ersin Gökpınar ve Dr.Çağrı Beyhun Serhat seçildiler.


Bu HABERİ Paylaş!