Aile Hekimlerinin Dikkatine


  • Ocak 21, 2015
  • 5907

Değerli meslektaşlarımız,

Birinci basamak sağlık çalışanlarına Cumartesi günleri 'nöbet' adı altında uygulanan fazla çalışma dayatmalarına karşı, sağlık çalışanları, üç haftadır başarılı bir karşı duruş sergilemektedirler.

Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının haklarını hiçe sayarak uyguladığı uzun ve esnek çalışma dayatmaları, çalışanların kararlı direnişiyle işlevsiz kalınca, şimdi de bu direnişi kırmak amacıyla çalışanlardan savunmalar istenmeye başlanılmıştır.

Cumartesi fazla çalışmaya karşı, çalışanların ASM ve TSM’lerine gitmemeleri, ASM’lerini açmamaları haklı ve meşru bir tutumdur.

Çalışanların kendi haklarını korumaya yönelik başlattıkları mücadele, hak arama özgürlüğü çerçevesinde birinci basamakta örgütlü oda, dernek, sendikaların desteği ve öncülüğünde kararlılıkla sonuç alana dek sürecektir.

İstenen savunmalar için Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu savunma dilekçeleri ektedir.

Bu tür baskı süreçlerinin işe yaramadığını biliyoruz.

Olası verilecek cezalar karşısında, tüm meslektaşlarımızın hem yasal hem de fiili olarak haklarını korumaya yönelik her türlü desteği vereceğimizi bildirir, meslektaşlarımızın Cumartesi günleri kararlılıkla sürdürdükleri   hak arama mücadelesinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor, kolaylıklar diliyoruz.

Saygılarımızla.
İstanbul Tabip Odası


Dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!