11 Şubat Günü Halk Sağlığı Müdürlüğü Önünde Olacağız!


  • Şubat 06, 2015
  • 2381

Odamız Aile Hekimleri Komisyonu Cumartesi eylemlerini değerlendirmek, bakanlığın sürdürdüğü disiplin soruşturmalarını görüşmek, SES’in 11 Şubat eylem kararını değerlendirmek üzere SES İstanbul Şube yöneticilerinin de katılımıyla 3 Şubat 2015 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Hakkan Hekimoğlu, Komisyon Eşbaşkanları ve diğer komisyon üyelerimiz katılmıştır.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar:

1.Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinde Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında başlattığı fazla çalışma dayatmalarına karşı, aile hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanları, bakanlığın tüm engellemelerine rağmen İstanbul da  beş haftadır ASM’lerini Cumartesi günleri açmayarak, nöbetlere gitmeyerek tepkisini ortaya koymuş, Cumartesi nöbetlerini işlevsiz kılmıştır.

2.Birinci basamak çalışanlarının fazla ve esnek çalışmaya karşı haklarını korumaya yönelik duruşlarına Sağlık Bakanlığı’nın tepkisi, Cumartesi ASM’leri denetleyip tutanak düzenlemek, denetim mekanizmasını istismar etmeye yönelik disiplin soruşturmaları yapmak olmuştur. Tüm bu baskıcı süreci protesto etmek için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES)  11 Şubat 2015 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı doğrultusunda İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapacağı kitlesel basın açıklamasına katılmaya karar verilmiştir.

3. Bakanlığın başlattığı disiplin soruşturmalarında çalışanların yasal haklarını öğrenmelerine yardımcı olacak bir yazının hukuk büromuz tarafından hazırlandığı birkaç gün içinde paylaşılacağı bildirildi.

4.Cumartesi eylemleri için hazırlamayı kararlaştırdığımız kısa film ve şarkı klibi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4. TTB’nin çağrısıyla Cumartesi eylemelerinin değerlendirileceği birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikaların merkezi düzeyde katılacağı  toplantısının 8 Şubat 2015’te  Ankara’da yapılacağı bilgisi verildi.İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!