SES: Nöbet Genelgesi Geri Çekilsin!


  • Şubat 12, 2015
  • 2729Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nin ‘Nöbet genelgesi geri çekilsin’ çağrısıyla birinci basamak sağlık hizmet alanında 11 Şubat 2015 Çarşamba günü gerçekleştirdiği 1 günlük iş bırakma eylemi için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne gelen sağlık çalışanları, kar ve soğuk havaya rağmen ellerinde ‘sarı zarflar’la Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyardı.

İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği eylem, yürüyüşle başlayıp Zeytinburnu Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri ve İstanbul Tabip Odası çağrısıyla Zeytinburnu’nda bir araya gelen sağlık çalışanları, “Nöbet genelgesi geri çekilsin, Cumartesi günleri nöbete gitmiyoruz” yazılı pankart açarak yürüdü.

Eylemde "Cumartesi nöbetine hayır" ,"Nöbet genelgesi geri çekilsin", “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne yürüyen sağlık çalışanları, hazırladıkları sarı zarflarla baskılara karşı tepkilerini dile getirdi ve sarı zarfların üzerine yazdıkları sorularla Sağlık Bakanlığı’ndan cevap istediler:

Soruyoruz:

Cumartesi nöbet genelgesini neden hala geri çekmediniz?

Hastalardan reçete başına 3 TL almaya devam edecek misiniz?

Baskı kurarak mücadelemizden vazgeçeceğimize inanıyor musunuz?

Basın açıklaması öncesinde Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu nöbet genelgesine karşı hukuksal işlemleri başlattıklarını açıkladı. Dr. Hekimoğlu, sağlık emekçilerinin zorunlu nöbet uygulamasını kabul etmediklerini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimleri Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ise konuşmasında: "6 haftadır Cumartesi nöbetlerini tutmuyoruz, işe gitmiyoruz. Bize dayatılan uzun, esnek çalışmayı kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tüm mücadelemize rağmen genelgeyi geri çekmiyor. Sağlık emekçilerini, baskıyla çalıştıramazsınız, biz bu mücadeleyi zaten kazandık" dedi. Bakanlığın, Cumartesi günleri işe gitmeyen sağlık emekçileri hakkında tutanak tuttuğunu, soruşturmalar açtığını ve tehditlerde bulunduğunu belirten Dr. Bozçalı, "Sarı zarflar içinde soruşturma yazılarını gönderen bakanlığa, bizler de sarı zarflarla kendi sorularımızı yöneltiyoruz. Mücadelemiz baskılara rağmen sonuna kadar devam edecek. Kazanılmış haklarımızı sonuna kadar koruyacağız, Cumartesi günleri ASM’lere gitmeyerek direnişimizi sürdüreceğiz" dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü önündeki eylem, ortak basın açıklamasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol’un okuması ile tamamlandı.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!