İşyeri Hekimliğinde Kayıtlar, Formlar Etik Sorunlar Toplantısı Yapıldı


  • Nisan 14, 2015
  • 304311 Nisan 2015 Cumartesi günü  13:00-17:00 saatlerinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında son yapılan kanun ve yönetmelik değişikliklerle birlikte İşyeri Hekimliğinde kayıtlar,işe giriş muayene formları ve diğer tutulması gereken zorunlu formlar,etik değerlendirmeler toplantısı yapıldı.İşyeri Hekimlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıyı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Dr. Erol Ünder yönetti.

Toplantının açılış konuşmasını  Türk Tabipler Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Nazmi Algan yaptı.

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Dr. Hüseyin Usta işyeri hekimliğinde muayene ve kayıtların ahlaki boyutuna değindi.Dünyadan ve ülkemizden örnekler verdi.

Toplantının ikinci bölümünde  İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Dr. Mustafa Tamyürek işyeri hekimllğinde kayıtlar,arşivleme,işe giriş muayene formları ve bulundurulması zorunlu diğer formlar konusunda kendi işyeri hekimliği deneyimlerinden ve yasal düzenlemelerden örnekler verdi.

Toplantının son bölümünde sorular ve cevaplar vardı.İşyeri hekimleri kendi deneyimlerini paylaştı.Bir sonraki eğitim toplantısının konusunun İşyeri Hekimliğinde Risk Analizi olacağı belirtilerek toplantı sonlandırıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!