Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs Günleri Hizmet Üretmiyoruz


  • Mayıs 18, 2015
  • 2516

Değerli meslektaşlarımız,

TTB olarak Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep edip, iş bırakmalara gerek kalmadan Ceza Yönetmeliği’nin ve Cumartesi nöbet genelgesinin geri çekmesini istedik. Ancak Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarını hem Cumartesi hem de Pazar günü, hafta içi vardiya usulü çalıştıracağını ilan etti.

Üstelik TTB’ye üyelerinin haklarını korurken halkın ihtiyacını göz ardı ettiği yönünde aslı astarı olmayan suçlamalarda bulundu.

TTB ve diğer sağlık çalışanlarının örgütlerinin ilke edindikleri görev ve sorumluklarını yerine getirirken, her zaman mesleki değerler ve halkın sağlık hakkını gözeterek hizmet sunduklarını hatırlatmak isteriz.

Sağlık Bakanlığı’nın seçim öncesi, ASM çalışanlarının başarıyla sürdürdüğü Cumartesi direnişini kırmaya yönelik Ceza Yönetmeliği, adeta ASM çalışanlarının işten atılma fermanı niteliğindedir.

Ceza Yönetmeliği’nin kaldırılması ve Cumartesi nöbet direnişinin başarıya ulaşabilmesi için ilk etapta 3 gün süreyle iş bırakma eylemi dışında çaremiz kalmamıştır.

Diyalog yolunu kapatan, seçim öncesi baskıları artıran Sağlık Bakanlığı’na karşı sesimizi her kesime ulaştırabilmek için 20-21-22 Mayıs günleri ve Cumartesi günleri iş üretemeyeceğiz.

20 Mayıs Çarşamba günü Saat 11:00’da Beşiktaş Demokrasi Meydan’ında toplanmaya, sesimizi soluğumuzu tüm kamuoyuna duyurmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!